Uutinen | 2012-01-11 | 09:10 AM

Vattenfallin Suomen sähkönjakelu- ja lämpötoimintojen myynti päätökseen

Vattenfall on juridisesti saanut päätökseen kaupan Suomen sähkönjakelu- ja lämpöliiketoiminnasta Lakeside Network Investments -konsortiolle.

Kauppa Lakeside Network Investments -yhtymän kanssa allekirjoitettiin 16. joulukuuta 2011. Ostajakonsortioon kuuluvat 3i Infrastructure plc, 3i Group plc, GS Infrastructure Partners ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Kaupan kokonaisarvo on noin 1,54 miljardia euroa, ja Vattenfall kirjaa sen vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen.

Kauppa kattaa Suomen toiseksi suurimman sähkönverkkoyhtiön Vattenfall Verkko Oy:n toiminnot sekä yhtiön omistamat sähköverkot Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kauppaan kuuluvat myös Vattenfallin lämmöntuotanto, -jakelu ja myyntiliiketoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi kaupassa on mukana Vattenfallin Suomen asiakaspalvelu.

Vattenfallin omistukseen Suomessa jää sähkönmyyntiliiketoiminta sekä vesivoiman tuotanto.

Kauppa tukee Vattenfallin uutta strategista suuntaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy ydinmarkkina-alueisiinsa Ruotsissa, Saksassa ja Alankomaissa sekä strategisiin projekteihin muissa maissa. Toimintojen myynti parantaa yhtiön taloudellista joustavuutta ja tukee Vattenfallin tavoitetta kuulua ympäristön kannalta kestävän energiatuotannon johtaviin kehittäjiin.

Vattenfall julkistaa nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätietoja antaa:
Stefan Müller
puhelin: +49 30 8182 2320
stefan.mueller@vattenfall.com

Vattenfallin mediapalvelu
puhelin: +46 8 739 5010
press@vattenfall.com

Suomen medialle:
Hannu Kostiainen
puhelin: 0400 321 654