Uutinen | 2016-09-27 | 15:31 PM

Vattenfall ympäristöraha jaettiin

Vattenfall jakaa vuosittain ns. ympäristörahaa erilaisiin rantojen ja vesistöjen kunnostushankkeisiin Pohjois-Pohjanmaalla. Vuoden 2017 hankkeet on nyt nimetty, joukossa kohteet Haapajärveltä, Raahesta, Haapavedeltä ja Oulaisista. Yhteensä ympäristörahaa anjaetaan vuosittain runsaat 84 000 euroa.

Ympäristörahan jaon taustalla on vuonna 1998 Vattenfallin tekemä Revon Sähkön kauppa, jossa Vattenfall antoi alueen kunnille sitoumuksen vuosittain jaettavasti ympäristörahasta. Tähän mennessä ympäristörahaa on jaettu yhteensä 1,3 milj. euroa. Hankkeita on ollut yhteensä 62. Osa on saanut rahoitusta useampana vuonna.

- Ympäristörahalla on saatu käyntiin tärkeitä hankkeita, jotka hyödyttävät alueen asukkaita, johtaja Erik Mälkki Vattenfallilta sanoo.

Ympäristörahan käytöstä päätetään vuosittain seurantaryhmässä, jossa on jäseniä seutukunnista, Vattenfallilta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. ELY-keskus toimii myös rahoittajana suuressa osassa hankkeita.

Vattenfall ympäristörahaa voidaan puitesopimuksen mukaisesti myöntää enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista, ja loppurahoituksen tulee löytyä kunnilta ja mahdollisesti ELY-keskukselta sekä muilta yhteistyötahoilta.

Hankkeet, jotka saivat vuoden 2017 ympäristörahaa:

  • Settijärven virkistyskäyttösuunnitelma, Haapajärvi
  • Settijoen uoman raivaus, Haapajärvi
  • Pyhäjoen rannan kunnostus (Ravustajan ja Nahkurinpuisto), Oulainen
  • Rantasenjärven turvelauttojen poisto, Raahe
  • Olkijokisuun ruoppaus, Raahe
  • Kukkarosaaren alueen ruoppaus, Haapavesi

 

Lisätietoja: ympäristökoordinaattori Marja Rankila, Vattenfall Sähköntuotanto Oy, puh. 040 845 4373