Uutinen | 2013-12-03 | 08:19 AM

Vattenfall toimiin järvilohen kutupesien elvyttämiseksi

Vattenfall lisäsi toissa viikolla patoturvallisuuden takia Koitereesta Ala-Koitajokeen juoksutetun veden määrää.  Seurauksena oli järvilohen kutupesien tuhoutuminen kutujoen ylemmissä koskissa. Nyt Vattenfall käynnistää kutupesien ennallistamis- ja suojeluhankkeen. Yhteistyötä tehdään Suomen luonnonsuojeluliiton ja viranomaisten kanssa. 

- Saimaan järvilohi on yksi Saimaan luonnon aarteista ja luokiteltu uhanalaiseksi.  Haluamme osaltamme olla elvyttämässä järvilohen poikastuotantoa ja tehdä yhteistyötä vaelluskalojen suojeluun erikoistuneiden asiantuntijoiden välillä, Vattenfall Oy:n toimitusjohtaja Hannu Kostiainen sanoo.  

Vattenfall aikoo yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa tutkia mahdollisuutta rakentaa Ala-Koitajokeen ensi kesänä uusia kutualueita mm. soraistamalla soveltuvia alueita ja kunnostamalla jo olemassa olevia alueita. Tarkoitus on myös paikantaa uusia alueita, joihin järvilohelle suotuisia kutupaikkoja voisi ensi kesän hankkeen yhteydessä tehdä.

- Suhtaudumme vakavasti tavoitteisiin saada järvilohen luonnonkierto palautettua. Olemme mukana Ala-Koitajokeen liittyvässä kuusivuotisessa tutkimus- ja seurantahankkeessa. Ko. hankkeen tarkoituksena on selvittää eri juoksutusvaihtoehtojen merkitys Ala-Koitajoen kalakannalle, järvilohen poikastuotannolle ja kannan ylläpidolle, Hannu Kostiainen sanoo. 

Hankkeeseen liittyy mm. erilaisia kalastoselvityksiä , kenttätutkimuksia ja virtaamamallinnusta, ja sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä viranomaisten ja tutkijoiden kanssa.

- Mitä tulee mahdollisiin ohijuoksutuksiin tulevaisuudessa, tarkoituksemme on sopia yhteiset pelisäännöt viranomaisten kanssa  välttääksemme tämänkaltaiset vahingot.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Hannu Kostiainen, Vattenfall Oy, puh. 020 710 2040

Ympäristökoordinaattori Marja Rankila Vattenfall Oy/Vesivoima,  puh 020 710 2084