Uutinen | 2016-06-09 | 10:40 AM

Vattenfall rakentaa Tanskan suurimman merituulivoimapuiston

Vattenfall aloittaa Horns Rev 3 -merituulivoimapuiston rakentamisen Tanskan länsirannikolle. Horns Rev 3 otetaan käyttöön vuonna 2018, ja kokonaisinvestoinnin suuruus on hieman yli miljardi euroa. Horns Rev 3 toimittaa tulevaisuudessa taloussähkön 400 000 tanskalaiskotiin.

Helmikuussa 2015 Vattenfall voitti tarjouskilpailun Horns Rev 3:n rakentamiseen tarvittavasta toimiluvasta. Vattenfall on tällä hetkellä maailman suurin toimija merituulivoimapuistojen osalta sekä yksi Tanskan suurimmista maatuulivoiman osalta. Horns Rev 3:n valmistuminen vahvistaa Vattenfallin asemaa johtavana uusiutuvan sähköntuotannon toimijana Tanskassa ja Euroopassa.

– Horns Rev 3 on tärkeä osa Vattenfallin pyrkimyksiä keskittyä tuulivoimaan ja etenkin merituulivoimapuistoihin. Horns Rev 3 on myös merkittävä signaali muulle maailmalle siitä, että Vattenfallin strategiana on tehdä uusia sijoituksia uusiutuvaan sähköntuotantoon ja kasvaa tuulivoiman alueella. Vattenfall tukee siirtymistä täysin uusiutuvaan energiajärjestelmään ja vastaa haasteeseen tämän hetken alhaisista sähkönhinnoista ja ylikapasiteetista huolimatta, sanoo Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Magnus Hall.
Vattenfallin pyrkimyksenä on pienentää merituulivoiman rakennuskustannuksia ja samalla myös tuotantokustannuksia tuotettua kilowattituntia (kWh) kohden. Tämä merkitsee sitä, että Horns Rev 3 voidaan rakentaa ja ottaa käyttöön vajaan kolmen vuoden kuluessa.

– Horns Rev 3:sta tulee osa tärkeää merituulivoimapuistoryhmää Tanskan lounaisrannikolla. Sen johdosta voimme hyödyntää käytössä ja kunnossapidossa synergiavaikutuksia, mistä on hyötyä kaikille tuulivoimapuistoillemme Tanskan rannikolla. Myös muista puistoista saadut kokemukset ovat auttaneet pienentämään Horns Rev 3:n rakennuskustannuksia ja sähköntuotannon kustannuksia, kertoo Vattenfallin tuulivoimatoiminnasta vastaava johtaja Gunnar Groebler.