Uutinen | 2013-11-25 | 12:07 PM

Vattenfall ottaa ympäristö- ja patoturvallisuuden vakavasti

Vattenfallin patoturvallisuusasiantuntijat määräsivät kesällä Koitereen pinnan laskettavaksi tasoon 143,35 yhteen patoon kohdistuvan patoturvallisuusriskin takia. Kyseisen padon korjaustoimet jatkuvat edelleen. Samanaikaisesti Pamilon 1. koneisto on peruskorjattavana, eikä sen takia lainkaan käytössä.

Käytössä olevan kahden koneiston teho ei viime viikolla riittänyt laskemaan järveä patoturvallisuuden kannalta sovitulle tasolle voimakkaiden sateiden takia. 

Ohijuoksutuksista informoitiin paikallisen ELY-keskuksen ympäristö- ja kalatalousviranomaisia. Viranomaiset ohjeistivat, että juoksutusten maksimimäärä olisi korkeintaan 20 m3/s ja että juoksutusten nosto tehtäisiin vaiheittain. Heidän ohjeidensa mukaan ohijuoksutukset Ala-Koitajokeen aloitettiin torstaina 21.11.2013 klo 12 siten, että juoksutus nostettiin määrästä 4 m3/s määrään 10 m3/s, iltapäivällä määrään 15 m3/s ja perjantaina 22.11.2013 aamupäivällä määrään 20 m3/s.. 

Korjattavana oleva pato on patoturvallisuuslain mukainen 1. luokan pato, ja Vattenfall on vastuussa siitä, ettei padosta ja sen käytöstä aiheudu vaaraa. Laki myös määrää, että padon turvallisen käytön varmistamiseksi meillä on oltava riittävät turvallisuusjärjestelyt. Koitereen pinnan alentaminen kuuluu näihin turvallisuusjärjestelyihin.  

Pamilon 1. yksikön peruskorjaus valmistuu ensi kesänä, minkä jälkeen kaikki Pamilon koneistot ovat uudenveroisia ja koneistoista johtuvien ohijuoksutusten tarve vähenee.

Vattenfall tulee selvittämään viranomaisten kanssa, miten vastaavan kaltaiset  kalataloudelle vahingolliset tapahtumat voitaisiin tulevaisuudessa välttää.