Uutinen | 2011-12-16 | 08:13 AM

Vattenfall myy Suomen verkko- ja lämpöliiketoimintansa Lakeside Network Investments -konsortiolle

Vattenfall ja LNI Acquisition Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Vattenfallin sähkönjakelu- ja lämpöliiketoiminnan myynnistä Suomessa. Kaupan arvo on noin 1.54 miljardia euroa. Kaupan odotetaan olevan valmis vuoden 2012 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Vattenfall allekirjoitti tänään sopimuksen LNI Acquisition Oy:n kanssa Vattenfall Verkko Oy:n, Vattenfall Lämpö Oy:n sekä Vattenfallin asiakaspalvelun myynnistä. Ostajakonsortioon kuuluvat 3i Infrast-ructure plc, 3i Group plc, GS Infrastructure Partners ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. 


Sopimus kattaa Suomen toiseksi suurimman sähköverkkoyhtiön Vattenfall Verkko Oy:n omistamat sähköverkot Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kauppaan kuuluvat myös Vattenfallin lämmöntuotanto, -jakelu ja myyntiliiketoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi kaupassa on mukana Vattenfallin Suomen asiakaspalvelu.

Vattenfallin omistukseen Suomessa jää sähkönmyyntiliiketoiminta sekä vesivoiman tuotanto.

Vattenfallin toimitusjohtaja Øystein Løseth sanoo: “Pohjoismaiseen toimintaalueeseemme kuuluneet Suomen sähkönjakelu- ja lämpötoiminnat ovat kehittyneet erittäin menestyneiksi ja vahvoiksi viimeisen 10 vuoden aikana. Nyt tehty kauppa on tärkeä askel Vattenfallin strategiassa keskittyä ydinmarkkinoihin Ruotsissa, Saksassa ja Alankomaissa. Jatkamme toimintaamme Suomen markkinoilla sähkönmyynnin ja vesivoiman tuotannon organisaationa.”

Vattenfallin sähkönjakelupalvelut kattavat Suomessa kaikkiaan noin sata kuntaa ja kaupunkia. Yhtiön pitkälle automatisoitulla sähköverkolla on pituutta yhteensä yli 60 000 kilometriä. Asiakkaita Vattenfall Verkolla on 400 000.

Vattenfallin Suomen lämpöliiketoiminta tuottaa, jakelee ja myy lämpöä omista tai sopimustoimittajien laitoksista. Lämpöliiketoiminnan lisäksi Vattenfall Lämpö Oy myös myy ja jakelee maakaasua.

Vattenfall julkaisee nämä tiedot Ruotsin Arvopaperimarkkinaasetuksen vaatimusten mukaisesti. Tiedot on annettu julkaistavaksi.

Lisätietoja antavat:
Stefan Müller
puhelin: +49 (0)30 8182 2320
e-mail: stefan.mueller@vattenfall.com

Vattenfallin lehdistötoimisto
puhelin: +46 8 739 50 10
press@vattenfall.com

Suomen medialle:
Hannu Kostiainen
puhelin: 0400 321 654
e-mail: hannu.kostiainen@vattenfall.com