Uutinen | 2012-12-19 | 12:00 PM

Vattenfall kasvatti asiakastyytyväisyyttään

Sähkötoimialaan ollaan aiempaa tyytyväisempiä. Eniten tyytyväisten asiakkaiden osuutta on kasvattanut Vattenfall.

Tämän osoittaa tuorein EPSI Rating -tutkimus, joka mittaa vuosittain kuluttajien ja yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä sähköyhtiöihin. Tutkimus toteutetaan samaan aikaan ja samalla tavalla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat muun muassa imago, odotukset, tuote- ja palvelulaatu, vastine rahalle ja uskollisuus. Tuloksista käy ilmi, että yksityisasiakkaiden osalta Vattenfall on vuoden nousija – yhtiö on parantanut asemaansa kaikilla mittareilla. Yhtiön imago on niin ikään parantunut merkittävästi. Myös yritysasiakkaat ovat aiempaa tyytyväisempiä Vattenfalliin. 

Sähköalan asiakastyytyväisyystutkimuksessa haastateltavia pyydettiin antamaan arvionsa sähköyhtiöstään. Kaiken kaikkiaan Suomessa haastateltiin noin 2 000 henkilöä 25.10–26.11.2012.