Uutinen | 2014-04-30 | 07:50 AM

Vattenfall ja Suomen luonnonsuojeluliitto kunnostavat saimaanlohen kutupaikkoja Ala-Koitajoella

Saimaalohi on luokiteltu uhanalaiseksi ja on yksi Suomen luonnon aarteista. Saimaanlohen ainoa luontainen lisääntymisalue on Pielisjoki , ja etenkin sen sivuhaara Ala-Koitajoki on tunnistettu arvokkaaksi lisääntymisalueeksi. Vattenfall ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat yhdessä käynnistäneet hankkeen, jolla mahdollistetaan saimaanlohen poikastuotantoa alueella.

Kutumahdollisuuksien parantaminen kohdennetaan Pamilonkoskeen ja Kuusamonkoskeen. Näiden kahden koskialueen kutu- ja poikastuotannon olosuhteita elvytetään rakentamalla koskiin kutusoraikkoja, ts. kuljettamalla soveltuville alueille soraa kutemista varten. Kutusoran levitys toteutetaan helikopterin avustuksella 28.-29. huhtikuuta.
- Suhtaudumme vakavasti tavoitteisiin saada saimaanlohen luonnonkierto palautettua. Olemme myös mukana Ala-Koitajokeen liittyvässä kuusivuotisessa tutkimus- ja seurantahankkeessa. Hankkeen osalta teemme yhteistyötä RKTL:n ja ELY-keskuksen kanssa, johtaja Erik Mälkki Vattenfallista sanoo.

- Saimaanlohen elinalueella toimivilla energiayhtiöillä on tärkeä rooli lajin pelastamisessa sukupuutolta, sillä vesivoimaloiden toiminta on heikentänyt saimaanlohen elinmahdollisuuksia. Tämä hanke on konkreettinen osoitus siitä, että Vattenfallilla on ymmärretty saimaanlohen suojelun tärkeys. Ilman Vattenfallin apua näitä kahta koskea ei olisi ollut varaa kunnostaa, toteaa EKOenergia-merkin kansainvälistä sihteeristöä Suomen luonnonsuojeluliitossa vetävä Riku Eskelinen.

Lisätietoja
Vattenfall: Erik Mälkki, johtaja, puh. 020 710 2080; Marja Rankila, ympäristökoordinaattori, puh. 020 710 2084
Suomen luonnonsuojeluliitto: Riku Eskelinen, ekoenergiavastaava, puh. 050 572 7782