Uutinen | 2012-06-29 | 13:00 PM

UPM lunastaa Myllykosken voimalaitoksen Vamy Oy:ltä

UPM lunastaa Myllykosken voimalaitoksen Vamy Oy:ltä aiemman sitoumuksen mukaisesti. Kauppahinta sisältyy Myllykosken sulkemissuunnitelman yhteydessä tehtyihin varauksiin.

Myllykoskella sijaitseva Vamy Oy:n voimalaitos on lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos, joka on tuottanut energiaa pääasiassa UPM Myllykosken paperitehtaalle. Voimalaitos on käyttänyt tuotannossa pääasiassa biopolttoaineita sekä lisäksi turvetta ja maakaasua. Voimalaitoksen pääkattilan teho on 88 megavattia. Vamy Oy on Vattenfall AB:n tytäryhtiö.