Uutinen | 2012-01-03 | 16:00 PM

Tapani- ja Hannu-myrskyjen viimeiset viat korjauksessa - keskiviikon tuuliin varauduttu

Kokonaiskustannukset arviolta noin 11 miljoonaa euroa

Vattenfall korjaa parhaillaan Tapani- ja Hannu-myrskyjen jäljltä viimeisiä vikoja sähköverkossaan. Sähköt saadaan päälle kaikille tänään lukuunottamatta muutamaa kohdetta, joista yhtiö on asiakkaaseen suoraan yhteydessä korjausaikataulusta. Paikoin verkkoa on jouduttu rakentamaan kokonaan uudestaan. Asiakkailta saattaa vielä tulla yksittäisiä ilmoituksia pienjänniteverkon vioista, joiden korjaus aloitetaan välittömästi.

Metsä vaurioitui myrskyissä pahoin ja puusto on herkkää kaatumaan maan ollessa pääosin sula ja pehmeä eteläisessä Suomessa. Tämän vuoksi on mahdollista, että helposti kaatuvat puut aiheuttavat uusia sähkökatkoja Vattenfallin verkkoalueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa tai Pohjanmaalla.

- Huomiseksi keskiviikoksi ennustetun kovan tuulen vuoksi olemme edelleen täydessä valmiustilassa, ja olemme varautuneet mahdollisiin uusiin häiriöihin. Jatkamme vikojen jälkikorjausta sekä sähköverkkoa uhkaavien puiden raivausta pahimmilla myrskytuhoalueilla Hämeessä ja Pirkanmaalla, sanoo verkkojohtaja Jorma Myllymäki Vattenfall Verkosta.

Lähes 300 000 tekstiviestiä asiakkaille sähkökatkoista

Viime viikolla vaadittiin myrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista muun muassa tiedottamista tekstiviestipalveluna asiakkaille. Vattenfall on tarjonnut tämän palvelun verkkoasiakkailleen maksuttomasti vuodesta 2008 lähtien. Tapani- ja Hannu-myrskyjen sähkökatkoista yhtiö on lähettänyt lähes 300 000 tekstiviestiä.
- Lähetämme palveluun rekisteröityneille asiakkaillemme tekstiviestinä tiedon katkon alkaessa, tilannetietoa sen kuluessa ja päättymistiedon. Jos sähköt eivät tällöin palaa, pyydämme viestissä asiakasta ottamaan yhteyttä, ja saamme myös näin tietää pienjänniteverkon vioista, sanoo Myllymäki ja kiittää asiakkaita yhteistyöstä.
Vattenfallin verkkoasiakkaat voivat tilata tekstiviestipalvelun yhtiön internet-sivujen Online-palvelusta. Palvelun käyttäjiä on tullut viikossa lisää 2000. Kaikkiaan käyttäjiä on tällä hetkellä 57 600.

Reaaliaikaista tietoa nettikartasta kuntatasolla

Vattenfallin internetsivujen karttapalvelusta on jatkuvasti ollut saatavilla reaaliaikainen tilannetieto sähköttömien asiakkaitten määrästä. Kartta päivittyy automaattisesti koko ajan myös sitä mukaa, kun uutta tietoa sähköttömistä kohteista tulee sähköverkkojärjestelmistä, älykkäiltä sähkömittareilta tarkistettuna tai asiakkailta.
- Karttamme kertoo sekä keskijännite- että pienjänniteverkon sähköttömien asiakkaitten kokonaismäärän mukaan lukien kesäasunnot, siltä osin kuin vikapaikat ovat tiedossa. Esimerkiksi yksittäisten kesäasuntojen osalta voi olla vikakohteita, joista ilmoitus tulee viiveellä, jolloin myös tällainen kohde saadaan kartalle mukaan, Myllymäki kertoo.

Vattenfallin karttapalveluun pääsee yhtiön internet-sivujen etusivun linkistä Vikapalvelu. Viikossa sivuilla on vieraillut 340 000 kävijää.

Älykkäät sähkömittarit mukana viankorjauksessa

Vattenfall on hyödyntänyt viime vuodesta lähtien asiakkailla olevia älykkäitä sähkömittareita pienjänniteverkon vikojen paikantamisessa.

- Kun keskijänniteverkon vika saadaan kuntoon, teemme tarkkaan rajatuille alueille älykkäille mittareille kyselyn ja tarkistamme, missä sähköt ovat päällä ja mistä ne vielä puuttuvat. Näin voimme ohjata työryhmiä kohde kerrallaan suoraan pienjänniteverkon vioille, kuvaa Myllymäki etämittareiden käyttöä viankorjauksessa.


Tapani- ja Hannu-myrskyt faktoina ja lukuina

Ennakkovarautuminen
Vattenfall on hoitanut laajat sähkökatkotilanteet säännöllisesti päivitettävän varautumisuunnitelman pohjalta vuoden 2001 Janika-myrskystä lähtien. Valmius suurhäiriön hoitoon on jatkuva. Käyttökeskus seuraa säätietoja useasta lähteestä ympäri vuorokauden. Ilmatieteenlaitos varoittaa vaarallisen sään ilmiöistä ennakkoon. Tällä kertaa Vattenfall järjestäytyi Tapaninpäivän myrskyyn edellisenä päivänä 25.12.2011.

Tilanteen vakavuus
Sähkökatkojen suurhäiriötilanne oli ennennäkemätön ja vakava valtakunnallisella tasolla. Tapani- ja Hannu-myrskyt aiheuttivat sähköverkolle mittavat vauriot. Usealla sähköverkkoyhtiöllä Oulusta alaspäin oli pitkiä ja laajoja sähkökatkoja.

Vattenfallin verkkoalueella näiden kahden myrskyn asiakasvaikutukset olivat pahempia kuin Janika-myrsky 2001 ja kesän 2010 neljä perättäistä ukkosmyrskyä. Vikojen asiakasvaikutus vastaa noin 5 ”normaalivuotta”.

Verkossa oli yli 680 keskijännitevikaa ja arviolta 1100 pienjännitevikaa. Saimme 5700 vikapaikan ilmoitusta asiakkailta eli useita ilmoituksia samoista paikoista. Verkossa oli kaikkiaan tuhansia korjattavia kohtia. Useissa kohteissa sähköverkkoa jouduttiin rakentamaan kokonaan uudelleen.

Kokonaiskustannukset arviolta noin 11 miljoonaa euroa
Vakiokorvaukset yli 12 tunnin sähkökatkoista arviolta noin 5 miljoonaa euroa.
Vattenfallin asiakaslupauksen mukaiset vapaaehtoiset hyvitykset 6 - 12 tunnin sähkökatkoista lähes 1 miljoona euroa.
Viankorjauskustannukset lähes 5 miljoonaa euroa.

Tapani-myrsky
26.12. pahimmillaan 102 000 sähkötöntä asiakasta verkomme etelä- ja keskiosissa.
26.12. päivän, illan ja yön aikana sähköt palautettiin 80 000 asiakkaalle.

Hannu-myrsky
27.12. päivällä ja illalla 60 000 uutta sähkötöntä asiakasta eri puolille verkkoamme Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.
27.12. illalla klo 20 pahimmillaan 78 000 sähkötöntä asiakasta
27.12. illalla ja yöllä sähköt palautettiin 35 000 asiakkaalle
28.12. aamulla klo 9 aikaan 34 000 asiakasta
28.12. illalla klo 23 alle 10 000 asiakasta sähköttä
29.12. klo 16 alle 6 000 asiakasta sähköttä
30.12. klo 16 noin 3 200 asiakasta sähköttä
31.12. klo 16 noin 1 900 asiakasta sähköttä
1.1. klo 16 noin 1 100 asiakasta sähköttä
Keskijänniteverkon viat saatiin korjattua 1.1. klo 17
2.1. klo 16 noin 300 asiakasta sähköttä
3.1. klo 8 noin 130 asiakasta sähköttä
3.1. päivän mittaan muutamia uusia vikoja, alkamisajat nähtävissä webin karttapalvelussa

Reaaliaikainen tilannetieto tekstiviesteinä ja webin karttapalveluna

Karttapalvelu www.vattenfall.fi toiminut erittäin hyvin koko suurhäiriön ajan ja paikallinen kuntatason tieto sähköttömistä asiakkaista on ollut koko ajan saatavilla.

Internet-sivuilla yhteensä 339 644 kävijää, joista valtaosa vikapalveluun liittyviä vierailuja
26. joulukuuta 75 075 vierailua
27. joulukuuta 88 256 vierailua
28. joulukuuta 61 734 vierailua
29. joulukuuta 42 792 vierailua
30. joulukuuta 25 027 vierailua
31. joulukuuta 10 963 vierailua
1. tammikuuta 12 342 vierailua
2. tammikuuta 23 455 vierailua

Tekstiviestipalvelussa 57 600 asiakasta, joille lähetetty 280 323 tekstiviestiä / sähköpostiviestiä suurhäiriön aikana
26. joulukuuta 114 843 viestiä
27. joulukuuta 98 649 viestiä
28. joulukuuta 37 106 viestiä
29. joulukuuta 14 728 viestiä
30. joulukuuta 5 906 viestiä
31. joulukuuta 1 410 viestiä
1. tammikuuta 2 439 viestiä
2. tammikuuta 4 174 viestiä
3. tammikuuta klo 9 mennessä 1 068 viestiä
Maksuttomaan SMS-palveluun liittynyt 2 000 uutta asiakasta suurhäiriön aikana.

Vikapuhelinpalvelu
Yhteensä 81 298 vikapuhelua suurhäiriön aikana.
Vastaajia kaikkiaan 75, ruuhkatilanteessa vastaajia samanaikaisesti 50 henkeä.
Pahin puhelupiikki 26.12. klo 12-13, jolloin tuli 4 341 puhelua tunnissa.
Sähköpostitse tulleet vikailmoitukset tavoite käsitellä saman tai seuraavan päivän aikana.

Resurssit
Suurhäiriön korjausurakassa samanaikaisesti yli 400 henkeä, työtä tehtiin vuorotyönä yötä päivää.
Maastossa töissä yli 300 henkeä.
Vikoja paikannettiin 5 helikopterilla.
Vikapaikkatiedot helikopteritarkastuksista suoraan ohjausjärjestelmään ja edellen maastoon työryhmille.
Varaudumme vahvistetuilla suurhäiriöresursseilla huomisen 4. tammikuuta 1. asti, jolloin on ennustettu uusi myrsky Suomen etelä- ja lounaisosiin.

Korvaukset
Maksamme palvelulupauksen mukaiset vapaaehtoiset hyvitykset yli 6 tunnin keskeytyksistä sekä lakisääteiset vakiokorvaukset yli 12 tunnin keskeytyksistä asiakkaille automaattisesti sähkölaskun yhteydessä. Asiakkaat saavat korvauksen / hyvityksen 6 kuukauden kuluessa.