Uutinen | 2016-04-20 | 13:36 PM

Saimaan järvilohi lisääntyy Ala-Koitajoella

Kuva: Olga Gerasimenko

Pohjois-Karjalassa on jatkettu Ala-Koitajoen uoman kunnostuksia uhanalaisen Saimaan järvilohen palauttamiseksi. Vuonna 2014 aloitetut kunnostustoimet ovat tuottaneet hyviä  tuloksia.

Jokeen siirretyt lohet ovat kuteneet niille tehtyihin kutusoraikoihin useilla eri koskialueilla. Mäti on selviytynyt hyvin ja luonnossa syntyneitä poikasia on havaittu monilla kunnostetuilla alueilla. Poikasten määrät ovat lisääntyneet ja muutamilla kunnostusalueilla poikastiheydet ovat olleet jopa ennätyksellisen suuria.

Poikasalueiden ja kutusoraikkojen kunnostustyötä jatketaan tänä keväänä useilla koskialueilla.  Pamilonkoskelle, josta löydettiin viime syksynä toistakymmentä lohen kutupesää,  kunnostetaan poikasille sopivaa kasvuympäristöä lennättämällä helikopterilla kosken alaosaan soraa.  Hiiskoskella, Räväkkäkoskella ja Tiaisenkoskella tehdään matalia poikasille sopivia rantasorakoita kaivinkonetyönä.

Kunnostukset ovat osa Vattenfall Oy:n, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja paikallisten kalastusalueiden yhteistyöhanketta, jossa selvitetään järvilohen palauttamista Ala-Koitajokeen.