Uutinen | 2011-12-28 | 18:00 PM

Sähköverkon viankorjaus etenee nyt kohde kohteelta ja vie aikaa

Sähköverkon vaurioiden korjauksessa on menossa vaihe, jossa korjaustyöryhmät etenevät kohde kohteelta raivaten puita ja korjaten paikoin vaikeita sähköverkon vaurioita.

Viat on valtaosin paikannettu ja rajattu, eikä enää ole sähköttömiä alueita, joille voitaisiin ohjata sähköä kiertoreittejä pitkin. Tästä syystä sähköjen palauttaminen on aiempaa hitaampaa. Nyt sähköt saadaan päälle viankorjauksen jälkeen aina sille verkko-osuudelle, jolla vika oli. Joissain paikoin tämä tarkoittaa vain muutamia asiakkaita kerrallaan.

Lähipäivinä ja uutena vuotena ihmiset saattavat käydä kesäasunnoillaan ja löytää sähköverkosta lisää uusia vikapaikkoja. Näistä voi soittaa vikapalveluumme numeroon 020 690 911.

Tänään tehtyjen lentotarkastusten perusteella on vahvistunut tieto siitä, että Lounais-Hämeessä puustoa on kaatunut paikoitellen laajalti ja sähköverkon vauriot ovat pahoja. Verkkoa joudutaan rakentamaan painoin lähes kokonaan uudestaan, ja se vie aikaa.

Sähköjen palauttaminen jatkuu vuorotyönä läpi yön. Kaikki sähköverkossa tehtävä työ on aina ammattilaisten työtä, ja se tehdään ehdottoman turvallisesti. Tästä syystä maallikkometsureita ei puuston raivauksessa käytetä.

VAROITUKSET
Korjausryhmiltä on tänään tullut tietoa eri puolilta verkkoaluetta Hämeestä, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta ja Pohjanmaalta sähköverkon vaurioista. Verkolla on puustoa sekä kaatuneena että kumollaan. Sähköjohtoja saattaa olla myös poikki, maassa tai kosketusetäisyydellä.

Sähköverkolle kaatuneisiin puihin ei ehdottomasti saa koskea eikä puita saa omatoimisesti ryhtyä verkolta poistamaan. Myöskään mahdollisesti maassa oleviin sähköjohtoihin ei saa koskea hengenvaaran vuoksi. Sähkö voi palautua johtoihin koska tahansa. Kaikki sähköverkossa tehtävä työ on ehdottomasti ammattilaisten työtä.

Jos sähköt toimivat poikkeavalla tavalla sähköjen palauduttua - esimerkiksi valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin - on sähköt välittömästi katkaistava pääkatkaisijasta ja soitettava vikapalveluun 020 690 911. Kyseessä voi olla ns. 0-vika, joka voi aiheuttaa joissakin tilanteissa sähköiskun vaaran.