Uutinen | 2011-12-29 | 18:00 PM

Sähköverkon vaikeimpien vaurioiden korjaus on hidasta

Korjaustyöryhmät ovat tänään työstäneet sähköverkon korjauksessa sekä keskijännite- että pienjänniteverkon vaurioita. Tähän mennessä Tapani- ja Hannu-myrskyjen jäljiltä on korjattavia vikapaikkoja ollut useita tuhansia.

Näihin vikapaikkoihin kuuluu niin puitten raivausta, vaurioituneen verkon korjausta kuin kokonaisten verkko-osuuksien uudelleen rakentamista. Tänään työstetyt ja jäljellä olevat vikapaikat ovat huomattavan vaativia erittäin pahojen verkkovaurioiden vuoksi.

Yksittäisten kohteiden tai alueitten korjaus voi viedä aikaa koko päivän ja työn valmistuttua sähköt saadaan muutamille asiakkaille.
Tällaisia vaikeimpia paikkoja on erityisesti Lounais-Hämeessä Lopen, Tammelan, Humppilan, Urjalan ja Jokioisten sekä Karkkilan alueilla.

Kolmen päivän helikopteritarkastusten jälkeen kaikki keskijänniteverkon vika-alueet on lennetty ja vikapaikat on kartoitettu. Ilmoituksia pienjänniteverkon vioista tulee asiakkailta edelleen ja tulee vielä viikonloppuna lisää asiakkaiden käydessä kesämökeillään.

Korjaustyö jatkuu vuorotyönä ympäri vuorokauden.

VAROITUKSET
Sähköverkolle kaatuneisiin puihin ei ehdottomasti saa koskea eikä puita saa omatoimisesti ryhtyä verkolta poistamaan. Myöskään mahdollisesti maassa oleviin sähköjohtoihin ei saa koskea hengenvaaran vuoksi. Sähkö voi palautua johtoihin koska tahansa. Kaikki sähköverkossa tehtävä työ on ehdottomasti ammattilaisten työtä.

Jos sähköt toimivat poikkeavalla tavalla sähköjen palauduttua - esimerkiksi valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin - on sähköt välittömästi katkaistava pääkatkaisijasta ja soitettava vikapalveluun 020 690 911. Kyseessä voi olla ns. 0-vika, joka voi aiheuttaa joissakin tilanteissa sähköiskun vaaran.