Uutinen | 2012-05-03 | 13:50 PM

Peruskunnostuksella Pamilon vesivoimalaitokselle ainakin 40 lisävuotta

Vattenfall on tänään solminut sopimukset Pamilon vesivoimalaitoksen ykköskoneiston peruskunnostuksesta. Hanke koostuu kahdesta eri osatoimituksesta: turpiinin ja generaattorin peruskunnostuksesta.

Turpiinin osalta sopimusosapuoli ja toimittaja on Andritz Hydro Oy Tampereelta ja generaattorin osalta Koncar Generatori i Motori Inc Kroatiasta.

Pamilon vesivoimalaitos rakennettiin Pohjois-Karjalaan Koitereen ja Koitajoen vesistöalueen yhteyteen vuonna 1955. Laitoksessa oli alun perin kaksi koneistoa, kolmas koneisto rakennettiin 1997. Voimalaitoksen yhteenlaskettu teho kolmella koneistolla on noin 86 MW, nimellisvesivirtaaman ollessa 190 m3/s. Koko laitoksen vuosienergia on keskimäärin 260 GWh. Pamilon voimalaitos soveltuu erinomaisesti säätöenergian tuotantoon ja tukee osaltaan valtakunnan verkon vakautta ja taajuuden ylläpitoa. Voimalaitoksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Empower Oy Porvoon käyttökeskuksessa.

Toinen vuonna 1955 valmistuneista koneistoista kunnostettiin vuosina 2006–07. Nyt samanlainen peruskunnostus tehdään toiselle koneistolle. Peruskunnostuksella varmistetaan koneiston luotettava ja turvallinen käyttö vähintään seuraavaksi 40 vuodeksi.

Peruskunnostuksessa koneiston generaattorin staattori uusitaan kokonaan, roottorin navat ja runko kunnostetaan mm. uusimalla eristykset. Myös magnetointilaitteisto ja jäähdytysjärjestelmä uusitaan kokonaan. Uusi magnetointijärjestelmä on tyypiltään staattinen. Generaattorin nimellisteho on 34 MVA.

Turpiinin juoksupyörä uusitaan ja hydrauliikkajärjestelmä uusitaan korkeapaineiseksi. Johtosolukkeiden ja säätövipujen laakerointi uusitaan asentamalla itsevoitelevat laakeriholkit. Johtosolukkeet ja säätörengas kunnostetaan. Laakeroinnin uusiminen merkitsee voitelurasvan käytön lopettamista. Myös koneiston hydrauliikan öljynmäärä vähenee, mistä on selkeää ympäristöetua.

Hanke käynnistyy suunnittelu- ja valmistelutöillä laitetoimittajien tehtailla ja alihankintayrityksillä. Koneiston purku- ja korjaustyöt alkavat kesällä 2013. Peruskunnostettu koneisto otetaan käyttöön keväällä 2014.

Lisätietoja:
Vattenfall Sähköntuotanto Oy,
Toimitusjohtaja Erik Mälkki,
puhelin: + 358 40 5535 655 
Erik Mälkki
Projektipäällikkö Kari Niemelä,
puhelin: + 358 40 720 9933
Kari Niemelä