Uutinen | 2012-01-04 | 09:58 AM

Lumipyry ja tuuli aiheuttaa uusia sähkökatkoja - Tapani- ja Hannu-myrskyjen jäljiltä sähköt päällä tiistaina

Vattenfallin verkkoalueella oli myöhään tiistaina kaikilla asiakkailla sähköt päällä Tapani- ja Hannu-myrskyjen jäljiltä. Nyt lumipyry ja tuulet voivat aiheuttaa uusia sähkökatkoja Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla. Uusien vikojen korjauksen ohella jatkuvat sekä sähköverkkoja uhkaavien puiden raivaus että joissain paikoin väliaikaisten korjausten loppuun saattaminen.

Reaaliaikaista tietoa nettikartasta kuntatasolla

Uusi vikatilanne muuttuu koko ajan. Sähköjä saadaan palautettua vianrajauksella ja toisaalta uusia sähkökatkoja voi syntyä. Tästä jatkuvasti muuttuvasta tilanteesta on internetsivujemme karttapalvelusta jatkuvasti saatavana reaaliaikainen tilannetieto sähköttömien asiakkaitten määrästä. Kartta päivittyy automaattisesti koko ajan sitä mukaa, kun uutta tietoa sähköttömistä kohteista tulee sähköverkkojärjestelmistä, älykkäiltä sähkömittareilta tarkistettuna sekä asiakkailta.
Kartta kertoo sekä keskijännite- että pienjänniteverkon sähköttömien asiakkaitten kokonaismäärän mukaan lukien kesäasunnot, siltä osin kuin vikapaikat ovat tiedossa.

Kartan avaussivulta pääsee kunkin maakunnan kohdalta sinisesta infopisteestä seuraavalle tasolle, jossa sähköttömät asiakkaat näkyvät kunnittain. Kuntatasolta pääsee edelleen kuntaa klikkaamalla seuraavalle tasolle, jossa kartalla olevista punaisista pisteistä näkee sähkökatkojen alkamisajankohdan ja sähköttömien asiakkaiden lukumäärän muuntopiireittäin.

Kartta (uusi ikkuna)

Älykkäät sähkömittarit mukana viankorjauksessa

Sähkökatkoissa olemme hyödyntäneet viime vuodesta lähtien asiakkailla olevia älykkäitä sähkömittareita pienjänniteverkon vikojen paikantamisessa.

Kun keskijänniteverkon vika saadaan kuntoon, teemme tarkkaan rajatuille alueille älykkäille mittareille kyselyn ja tarkistamme, missä sähköt ovat päällä ja mistä ne vielä puuttuvat. Näin voimme ohjata työryhmiä kohde kerrallaan suoraan pienjänniteverkon vioille tilanteessa.

Lähes 300 000 tekstiviestiä asiakkaille sähkökatkoista

Viime viikolla vaadittiin myrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista muun muassa tiedottamista tekstiviestipalveluna asiakkaille. Vattenfall on tarjonnut tämän palvelun verkkoasiakkailleen maksuttomasti vuodesta 2008 lähtien. Tapani- ja Hannu-myrskyjen sähkökatkoista olemme lähettäneet lähes 300 000 tekstiviestiä.
Lähetämme palveluun rekisteröityneille asiakkaillemme tekstiviestinä tiedon katkon alkaessa, tilannetietoa sen kuluessa ja päättymistiedon. Jos sähköt eivät tällöin palaa, pyydämme viestissä asiakasta ottamaan yhteyttä, ja saamme myös näin tietää pienjänniteverkon vioista.

Vattenfallin verkkoasiakkaat voivat tilata tekstiviestipalvelun yhtiön internet-sivujen Online-palvelusta. Palvelun käyttäjiä on tullut viikossa lisää 2000. Kaikkiaan käyttäjiä on tällä hetkellä 57 600.