Uutinen | 2013-09-18 | 08:22 AM

Koitereen vedenpinta edelleen normaalia alempi

Pamilon vesivoimalaitoksen maapatoja on korjattu viime vuoden lopulta lähtien. Patotöiden vuoksi Koitereen pinta on ollut noin 143,35 m eli 15 cm kesän alimman vedenkorkeuden suositusarvoa alempana. Kyseessä on varotoimenpide patoon kohdistuvan paineen helpottamiseksi.  

Patotöiden jatkumisen takia vedenkorkeus pidetään edelleen samalla tasolla. Vedenkorkeuden nostosta tiedotetaan erikseen, ja nosto pyritään tekemään mahdollisimman tasaisesti, jotta siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille ja virkistyskäytölle. 

Lisätietoja antaa: 
Vattenfall Oy, vesivoima / johtaja Erik Mälkki, puh. 040 5535 655