Uutinen | 2012-01-01 | 15:00 PM

Keskijänniteverkon viat kuntoon tänään - pienjännitevikoja paljon

Vattenfallin verkkoalueella saadaan tänään keskijänniteverkon viat kuntoon. Samaa aikaan työ jatkuu pienjänniteverkon vikojen korjauksella. Pienjänniteverkon vikoja on uuden vuoden päivänä tiedossa vielä yli 500. Viankorjaus on keskitetty vakituisten asuntojen sähköjen palauttamiseen.

Pienjänniteverkon vikojen paikantamisessa käytämme hyödyksi asiakkailla olevia älykkäitä sähkömittareita, joille teemme alue kerrallaan kyselyitä ja tarkistamme, missä sähköt ovat päällä ja mistä ne vielä puuttuvat. Näin ohjaamme työryhmiä kohde kerrallaan pienjänniteverkon sellaisille vikapaikoille, joiden vuoksi vakituisilta asunnoilta puuttuvat sähköt. Hyödynnämme älykkäitä sähkömittareita myös mahdollisten nollavikojen tunnistuksessa. Lisäksi asiakkailta tulee ilmoituksia vikapaikoista edelleen.

Niille asiakkaille, jotka ovat rekisteröityneet vikapalvelun maksuttomaan tekstiviestipalveluun, lähetämme tilannetietoa vian arvioidusta kestosta. Palvelemme asiakkaita myös soittamalla heille kertoaksemme tilannetietoa korjaustöiden etenemisestä.

Internetsivujemme karttapalvelusta, jonne pääsee etusivun ylälaidan linkistä Vikapalvelu, on jatkuvasti saatavilla reaaliaikainen tilannetieto sähköttömien asiakkaitten määrästä. Kartta päivittyy koko ajan myös sitä mukaa, kun saamme uutta tietoa etämittareilta sähköttömistä kohteista sekä asiakkailta ilmoituksia vikapaikoista. Tietoon tulevien uusien pienjänniteverkon vikojen vuoksi karttapalvelussa näkyvät asiakasmäärät laskevat suhteellisen hitaasti, vaikka vikoja saadaan koko ajan korjattua ja sähköjä palautettua asiakkaille.

Kartta kertoo sekä keskijännite- että pienjänniteverkon sähköttömien asiakkaitten kokonaismäärän mukaan lukien kesäasunnot, siltä osin kuin vikapaikat ovat tiedossa. Esimerkiksi yksittäisten kesäasuntojen osalta voi olla vikakohteita, joista ei ole tullut ilmoitusta. Nämä kohteet etsitään ja korjataan vasta, kun kaikissa vakituisissa asunnoissa on sähköt.

Vaikeimmat vauriot sähköverkossa ovat Lounais-Hämeessä Tammelassa, Forssassa, Urjalassa, Jokioisilla ja Lopella. Verkko joudutaan paikoin rakentamaan kokonaan uudestaan.

Vaikeimpien sähköverkon vaurioitten korjaus voi viedä työryhmiltä kohde kerrallaan pitkään - jopa päivän tai pari, kun korjataan sähköverkon laajaa tai vaikeaa vaurioaluetta. Korjauksen valmistuessa sähköt saadaan muutamille asiakkaille kerrallaan. Tämän vuoksi työ etenee hitaasti.

Sähköverkkoa korjatessa hyödynnetään vaikeissa vikakohteissa myös väliaikaisjärjestelyjä, joiden avulla asiakkaille saadaan sähköt palautettua mahdollisimman nopeasti. Kun kaikille on sähköt palautettu, viimeistellään näiden kohteiden korjaustyöt.