Uutinen | 2011-12-30 | 11:30 AM

Jäljellä oleva viankorjaus keskittyy Lounais-Hämeeseen

Vattenfallin verkkoalueella vapautuu parhaillaan eri alueilta korjaustyöryhmiä, kun verkkoa saadaan kuntoon, ja vapautuvia resursseja keskitetään Lounais-Hämeeseen. Lopen, Tammelan, Humppilan, Urjalan ja Jokioisten sekä Karkkilan alueilla on kaikkein pahimmat vauriot sähköverkossa. Yksittäisten kohteiden korjaukset kestävät pitkään, kun verkkoa ja sen osia joudutaan rakentamaan paikoin kokonaan uudelleen.

Kaikissa jäljellä olevissa keskijänniteverkon vikakohteissa on korjaustyöt menossa. Samaan aikaan työt jatkuvat pienjänniteverkon vikakohteissa, joita on jäljellä perjantaina puoliltapäivin useita satoja. Myös uusia ilmoituksia vikapaikoista tulee asiakkaita edelleen.

Tekstiviesteistä ja älymittareista tietoa korjauskohteista

Vattenfallin asiakkaista yli 57 000 asiakasta on rekisteröitynyt maksuttoman vikapalvelutekstiviestin vastaanottajiksi. Tämän palvelun avasimme asiakkaillemme maaliskuussa 2008. Tapani- ja Hannu-myrskyjen yhteydessä asiakkaille on lähetty kaikkiaan yli neljännesmiljoona viestiä sähkökatkotilanteesta.

Sähkökatkon päättymisestä kertova viimeinen viesti pyytää asiakasta ilmoittamaan, jos sähköt eivät ole palanneet. Tällaisessa tilanteessa keskijänniteverkko on kunnossa ja vikapaikka voi olla edelleen pienjänniteverkossa. Asiakkaan ilmoituksen perusteella vikapaikka saadaan nopeimmin tietoon.

Myös asiakkaiden älykkäistä etämittareista on hyötyä sähkökatkojen korjauksessa. Kun keskijänniverkossa vikapaikka on saatu korjattua, voimme tehdä alueen asiakkaitten mittareille kyselyn onko sähköt päällä. Jos näin ei ole, on pienjännitverkossa edelleen vikapaikkoja, joita voimme etämittareilla paikantaa.

VAROITUKSET
Sähköverkolle kaatuneisiin puihin ei ehdottomasti saa koskea eikä puita saa omatoimisesti ryhtyä verkolta poistamaan. Myöskään mahdollisesti maassa oleviin sähköjohtoihin ei saa koskea hengenvaaran vuoksi. Sähkö voi palautua johtoihin koska tahansa. Kaikki sähköverkossa tehtävä työ on ehdottomasti ammattilaisten työtä.

Jos sähköt toimivat poikkeavalla tavalla sähköjen palauduttua - esimerkiksi valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin - on sähköt välittömästi katkaistava pääkatkaisijasta ja soitettava vikapalveluun 020 690 911. Kyseessä voi olla ns. 0-vika, joka voi aiheuttaa joissakin tilanteissa sähköiskun vaaran.