Uutinen | 2015-12-15 | 10:27 AM

EU tukee kalateiden rakentamista Saarijärven reitille

Euroopan komissio myönsi Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa historian mittavimpaan LIFE-rahaston FRESHABIT -hankkeeseen, jossa kunnostetaan sisävesiä eri puolilla Suomea. Hankkeessa on mukana yhteensä 30 eri kumppania eri puolilta Suomea.  Vattenfall on toinen mukanaolevista suomalaisista vesivoimayhtiöistä.

Budjetiltaan 20 miljoonan euron FRESHABIT keskittyy jokien ja pienvesien kunnostamiseen ja tätä edistäviin uusiin käytäntöihin. Hanke kokoaa uudella tavalla yhteen erilaisia vesistöjen tilaan vaikuttavia toimijoita. Hanketta toteutetaan paikallisesti kahdeksalla kohdealueelle eri puolilla maata.

Alueilla rakennetaan kalateitä, kunnostetaan virtavesiä ja järviä sekä mallinnetaan ja vähennetään valuma-alueiden päästöjä. Näin muun muassa edistetään vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä ja parannetaan kalojen ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Lisäksi hankkeessa kehitetään menetelmiä sisävesien vedenalaisen luonnon kartoittamiseksi ja tilan arvioimiseksi. Tavoitteena on saada aikaan laaja kansallinen järvien, jokien ja pienvesien luonnon- ja kulttuuriarvojen kartoitusohjelma.

- Vattenfall on mukana hankkeessa rakentamalla kalatiet Saarijärven reitillä sijaitseville Hietaman ja Leuhunkosken voimalaitoksilleen vuoteen 2021 mennessä, johtaja Erik Mälkki Vattenfallista sanoo.

Hankkeeseen osallistuu yhteensä 30 kumppania, joukossa mm. Metsähallitus, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus , Luonnonvarakeskus, WWF Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto.