Uutinen | 2011-09-29 | 09:00 AM

Elisa ja Vattenfall ensimmäisinä yhteistyöhön sähkö- ja tietoliikenneverkkojen häiriötiedotuksessa

29.9.2011 Lehdistötiedote klo 10.00
Elisa Oyj, Vattenfall Verkko Oy

Elisa ja Vattenfall ovat käynnistäneet ainutlaatuisen yhteistyön tietoliikenteen ja sähköverkon häiriöiden ennakoinnissa ja viestinnässä. Vattenfall toimittaa Elisalle tiedot sähköverkkonsa häiriöistä, ja Elisa hyödyntää tietoa varmistaessaan tietoliikennepalveluidensa toimivuutta. Yhteistyön myötä Elisan häiriöpalvelukartalta näkee lokakuun alusta myös Vattenfallin sähkönjakelun keskeytysten mahdolliset vaikutukset tietoliikennepalveluihin. Kyseessä on ensimmäinen merkittävä askel häiriötiedottamisessa ja -hallinnassa sähkö- ja televerkkotoimialojen välillä Suomessa.

Sekä Elisa että Vattenfall ovat toimineet uranuurtajina tuomalla tärkeiden, perusinfrastruktuuriin kuuluvien palveluiden häiriöt karttapohjaisiksi webpalveluiksi. Nyt yhtiöt ovat aloittaneet Suomessa ensimmäisinä yhteistyön, jossa hyödynnetään reaaliaikaista tiedonvaihtoa sähkö- ja tietoliikenneverkkoja ohjaavien järjestelmien välillä. Tämä mahdollistaa nopeamman reagoinnin ja täsmällisemmän asiakastiedotuksen häiriötilanteissa, sekä varautumisen ennakolta esimerkiksi kesän 2010 rajuilmojen kaltaisiin tilanteisiin.

- Tavoitteena on kehittää yhtiöiden järjestelmien välille yhteys, jolla pystymme automaattisesti siirtämään tietoa Elisan järjestelmiin Vattenfallin verkkoalueen sähkökatkoista. Vastaavasti haluamme vastaanottaa sähköverkon ohjauksen tueksi tietoa Elisan järjestelmistä niistä tukiasemista, joiden toiminnassa on häiriö. Yhteistyö parantaa sekä sähkö- että televerkon asiakkaiden palvelua, sanoo Vattenfallin verkon käytöstä ja kehityksestä vastaava verkkojohtaja Jorma Myllymäki.

Pitkät sähkökatkot voivat aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä esimerkiksi rajujen myrskyjen yhteydessä. Siksi Elisalle on tärkeää tietää reaaliaikaisesti sähköjakelun tilanne.

- Yhteistyöstä on selkeää etua asiakkaillemme, sillä nyt häiriöpalvelukartallamme näkee yhdellä vilkaisulla Vattenfallin verkkoalueella olevien häiriöiden vaikutuksen Elisan palveluihin. Näin asiakas saa kerralla tiedon vaikkapa kesämökin tilanteesta sekä sähkön että tietoliikenteen osalta. Panostamme palveluidemme toimivuuteen ja siihen, että voimme häiriötilanteessa toimia ennakoivasti ja tiedottaa asiakkaillemme mahdollisimman nopeasti, kertoo Elisan Verkonhallinnasta vastaava johtaja Sami Komulainen.

Elisan häiriöpalvelukartta palvelee osoitteessa www.elisa.fi/hairiokartta. Sivustolle lisättiin alkusyksystä osoitehaku, mikä helpottaa kartan käytettävyyttä. Häiriötiedotteet ja karttanäkymä näkyvät lokakuun alusta myös Elisan kaapeli-tv-verkon infokanavapaikalla 21.

Vattenfallin vikapalvelukartta palvelee osoitteessa www.vattenfall.fi. Vattenfall Verkko palvelee noin 395 000 asiakasta Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä ja Pohjois-Pohjanmaalla.