Uutiset

 • Pohjois-Karjalassa on jatkettu Ala-Koitajoen uoman kunnostuksia uhanalaisen Saimaan järvilohen palauttamiseksi. Vuonna 2014 aloitetut kunnostustoimet ovat tuottaneet hyviä  tuloksia.

 • Voiko terästeollisuus, joka vastaa suurimmasta osasta Ruotsin teollisuuden nykypäästöistä, muuttua täysin hiilidioksidivapaaksi? Tähän kysymykseen Vattenfall yrittää nyt löytää vastauksen yhdessä teräsyhtiö SSAB:n ja mineraalikonserni LKAB:n kanssa.

 • Vattenfall käynnistää hankesuunnittelun Pohjanmeren itäosaan, 47 kilometrin päähän Norfolkin rannikolle sijoittuvan kahden tuulivoimapuiston rakentamiseksi. Ensimmäinen hanke, Norfolk Vanguard, aloitetaan vuonna 2016 ja siitä tulee Vattenfallin tähän asti suurin tuulivoimahanke. Toinen hanke, Norfolk Boreas, toteutetaan vuotta myöhemmin. Näiden kahden hankkeen yhteenlaskettu asennettu teho on jopa 3,6 GWh (1,8 + 1,8), joka riittää tuottamaan sähköä 2,6 miljoonaan brittiläiskotiin.

 • 2015

 • Euroopan komissio myönsi Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa historian mittavimpaan LIFE-rahaston FRESHABIT -hankkeeseen, jossa kunnostetaan sisävesiä eri puolilla Suomea. Hankkeessa on mukana yhteensä 30 eri kumppania eri puolilta Suomea.  Vattenfall on toinen mukanaolevista suomalaisista vesivoimayhtiöistä.

 • Vattenfall-konserniin kuuluva Service-yksikkö on aloittanut palveluiden tarjoamisen myös Suomen markkinoille. Service-yksikkö tarjoaa sähkönjakeluverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluita, voimalaitosten tukipalveluita sekä tuulivoimaan ja sähköautoihin liittyviä palveluita.

 • Vattenfall kumppaneineen testaa ensimmäisenä Euroopassa sähköautojen langatonta lataamista suuremmassa mittakaavassa. Vuoden 2015 aikana pilottihankkeessa on mukana yhteensä 20 sähköautoa.

 • DanTysk-merituulivoimapuisto, Vattenfallin ja Stadtwerke Münchenin ensimmäinen yhteinen tuulivoimaprojekti, sijaitsee avomerellä seitsemänkymmentä kilometriä Syltin saaresta länteen. DanTysk on tärkeä osa Vattenfallin uutta strategista suuntausta kohti uusiutuvaa sähköntuotantoa ja samalla tärkeä osa Saksan energiamuutosta.

 • Vattenfallilla on vuodesta 2007 lähtien ollut sopimus kaivos- ja metallialan yritys Bolidenin kanssa sähkön toimittamisesta Aitikille Jällivaaran läheisyydessä sekä Bolidenin Suomen tuotantolaitoksille. Nyt yhteistyötä laajennetaan kattamaan kaikki kuusi tuotantolaitosta Ruotsissa vuodesta 2016 lähtien.

 • 2014

 • Näytä lisää
Viimeksi päivitetty : 2016-09-14 17:03