Uutiset

 • Sähkönhankintasopimukset kolmen suuren aurinkopuiston kanssa mahdollistavat paikallisesti tuotetun aurinkosähkön ostamisen.

 • Vuoden 2017 vuosikertomus osoittaa, että Vattenfallin suunta on oikea. "Olemme nykyisin monella eri tapaa uudistunut yritys", kommentoi Vattenfallin konsernijohtaja Magnus Hall tulosraporttia.

 • Vattenfall toteuttaa suuren aurinkovoimalaitoshankkeen yhdessä Finnwindin kanssa. Kyseessä on Järvenpäähän nouseva Lidlin uusi jakelukeskus, jonka katolle asennetaan 1 600 aurinkopaneelin aurinkovoimala (500 kWp). Aurinkovoimalan tuotto on 10 % korkeampi kuin tyypillisessä tasakatolle tehdyssä aurinkosähköjärjestelmässä.

 • SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin ennakkotutkimus näyttää vihreää valoa HYBRIT-hankkeelle. Ensimmäistä kertaa tuhanteen vuoteen on mahdollista toteuttaa radikaali tekninen muutos teräksen tuotantoprosessissa. Pohjois- Ruotsiin suunnitellaan ainutlaatuisen fossiilivapaan teräksen pilottilaitoksen rakentamisen aloittamista jo tänä keväänä. Suunnitteluvaiheen arvioidaan maksavan noin 20 miljoonaa Ruotsin kruunua ja tänään Ruotsin energiavirasto on ilmoittanut rahoittavansa osittain tätä vaihetta. Hanke voi vähentää Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöjä kymmenellä prosentilla ja Suomen päästöjä seitsemällä prosentilla. Sitä pidetään myös erittäin tärkeänä, jotta Ruotsi voi saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

 • 2017

 • Teräksentoimittaja Ovako on sopinut Vattenfallin kanssa sähkötoimituksista kaikkiin laitoksiinsa Ruotsissa ja Suomessa. Yhteistyö Vattenfallin kanssa auttaa Ovakoa hallitsemaan sähkönkulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Sopimus kattaa yhteensä noin 1 TWh:n vuotuiset sähköntoimitukset.

 • Vattenfall ja painotalo Helprint* ovat tehneet sopimuksen ilmastoneutraalin vesisähkön toimittamisesta Helprintille. Ilmastoneutraali vesisähkö on uusi Vattenfallin yritysasiakkailleen tarjoama tuote.

 • Vattenfall on allekirjoittanut kymmenvuotisen sopimuksen tuulivoimalla tuotetun sähkön toimittamisesta Microsoftin kansainvälisiin datakeskustoimintoihin Alankomaissa. Sopimus datakeskuksen sähköntoimituksesta on Vattenfallin tähän asti ensimmäinen Pohjoismaiden ulkopuolella ja tämän liiketoiminta-alan suurin yksinomaan tuulivoimaan perustuva.

 • Tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä 2,8 miljardiin kruunuun (SEK), mutta tehokkuutta parantavien toimenpiteiden tarve on edelleen olemassa.

 • Tanskan suurimman merituulivoimapuiston, Horns Rev 3:n, rakennustyöt ovat käynnistyneet. Valmistuttuaan merituulivoimapuisto tuottaa sähköä 425 000 tanskalaisen kotitalouden vuosittaiseen tarpeeseen.

 • Näytä lisää
Viimeksi päivitetty : 2016-09-14 17.03