Vattenfallin strategia ja strategiset tavoitteet

Maailmassa on kipeästi etsittävä uusia vaihtoehtoisia tapoja ilmastoystävällisempää energiahuoltoa sekä kotitalouksien, teollisuusyritysten ja kaupunkien lämmitystä varten. Vattenfall pyrkii kiihdyttämään kehitystä ja mahdollistamaan ilmastoystävällisemmän elämän.

Tässä ovat tärkeimmät markkinatrendit, jotka kuvaavat energia-alan uudistumista:

Fossiilisesta uusiutuvaan energiaan

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin vaihtoehtoihin on kestänyt useita vuosia, ja sitä ovat edesauttaneet ilmastonmuutos, asiakkaiden ja suuren yleisön lisääntyneet ympäristö- ja kestävyysvaatimukset sekä voimakkaasti laskeneet tuuli- ja aurinkovoiman kustannukset.

Tehokas toiminta ja digitalisaatio

Hiilen ja kaasun laskeneiden hintojen, kysynnän heikon kehityksen, rakenteellisen liikakapasiteetin, vahvan uusiutuvan energia-alan kasvun sekä nopean teknologisen kehityksen seurauksena sähkönhinnat ovat markkinoillamme yli puolittuneet viimeisten viiden vuoden aikana ja mahdollista elpymistä on odotettava parhaassa tapauksessa vielä viidestä kymmeneen vuoteen.

Suurimittaisesta hajautetumpaan tuotantoon

Teknologinen kehitys ja markkinoiden mukautuminen pienimuotoiseen tuotantoon on nopeasti pienentänyt sellaisten tuottajien kustannuksia, jotka haluavat tuottaa itse oman sähkönsä tai lämpönsä. Kotitaloudet ja yritykset asentavat yhä useammin aurinkopaneeleja katoilleen sekä pieniä tuulimyllyjä ja lämmön mikrotuotantoyksiköitä.

Sähköistäminen

Noin 70 % Ruotsin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu lämmityksestä, kuljetuksesta ja teollisuudesta. Näiden alojen sähköistäminen mahdollistaa sen, että fossiiliset polttoaineet voidaan korvata hiilidioksidivapaalla uusiutuvalla energialla.

Strategiset tavoitteemme

Strategiamme ja strategisten päämääriemme perustana toimivat ilmasto- ja kestävyystavoitteemme sekä omistajan yritykselle antamat ohjeet, joiden mukaan yrityksemme on tuotettava markkinaehtoista voittoa. Tavoitteemme olla ilmastoneutraaleja vuoteen 2050 mennessä (Pohjoismaissa vuoteen 2030 mennessä) perustuu siihen, että pyrimme vaiheittain eroon fossiilisista polttoaineista. Keskitymme kehittämään asiakaslähtöisiä energiaratkaisuja ja toimittamaan taloudellista tuottoa omistajan odotusten mukaisesti tehokkaan toiminnan ja sitoutuneiden työntekijöiden avulla. Jotta voisimme täyttää ”Power Climate Smarter Living” -iskulauseemme, kokonaisvaltainen strategiamme rakentuu tulevina vuosina neljän strategisen tavoitteen varaan:

  • johtava asema kestävässä kulutuksessa
  • johtava asema kestävässä tuotannossa
  • tehokas toiminta
  • motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät.


Tätä taustaa vasten olemme nopeuttaneet strategiamme käyttöönottoa vuoden 2016 aikana – konkreettisten toimenpiteiden tehtävänä on varmistaa, että saavutamme strategiset päämäärämme.

Viimeksi päivitetty : 2017-03-30 15.11