Ajankohtainen vesitilanne 4.7.2018

Lämmin ja vähäsateinen kevät ja alkukesä ovat saaneet vedenpinnat laskuun ja virtaamat pienenemään, ja useissa vesistöissä vesi on ajankohtaan nähden tavanomaista alhaisemmalla tasolla. Kesäkuun lopun sateet eivät tuoneet paljon helpotusta, sillä suurin osa vesisateista jäi kuivaan maaperään. Myös pohjaveden pinnat ovat vähäsateisimmilla alueilla monin paikoin melko alhaalla.

Heinäkuussa järvien vedenkorkeudet laskevat todennäköisesti lisää, mikä on kesälle tyypillistä. Vedenpintojen lasku on etenkin pienissä järvissä tavanomaista nopeampaa vähäsateisen alkukesän vuoksi. Ilman runsaita sateita järvien pinnat pysyvät heinäkuussa tavanomaista alhaisempina.

Vapun jälkeen alkanut hyvin vähäsateinen jakso jatkui vielä kesäkuussa, ja kesäkuun alun sademäärät jäivät monin paikoin poikkeuksellisen pieniksi. Kesäkuun lopussa satoi enemmän, mutta suuressa osassa maata kesäkuun sademäärä jäi selvästi keskimääräistä pienemmäksi. Etelärannikolla ja Lounais-Suomessa satoi vain kolmanneksen tai jopa puolet vähemmän kuin tavallisesti. Kainuussa sekä Vuoksen vesistöalueen pohjoisosissa satoi kuun lopulla niin paljon, että kuukauden sadesumma kasvoi jopa puolitoistakertaiseksi.

www.syke.fi

Vattenfallin säännöstelemien järvien tilanne:

Koitere

Koitereen vedenpintaa pidettiin kesäkuussa hieman normaalia alempana, millä pyrittiin mahdollistamaan kuikan pesintä Koitereella. Kuikka tekee pesän aivan vesirajaan, jolloin vedenpinnan nousu pesinnän aikana voi tuhota pesinnän. Heinäkuussa tavoitteena on nostaa Koitereen vesipintaa tavanomaiselle tasolle järven virkistyskäyttöä ajatellen. Elo-syyskuussa Koitereen pintaa pyritään pitämään tasolla 143,50-143,60 ajankohdan vedenkorkeussuosituksen mukaisesti.

Kesäkuun lämpötilat olivat normaalit, kun toukokuun lämpötilat olivat keskimäärin neljä astetta lämpimämmät kuin toukokuussa tavallisesti. Vähäsateinen kausi jatkui kesäkuussa, sademäärät olivat kesäkuussa Koitereen alueella noin 60 mm, joka on noin 80 % normaalista. Toukokuun sademäärät olivat alle puolet keskimääräisestä.

Pitkän ajankohdan ennusteen mukaan lämpötilat ovat heinäkuussa Itä-Suomessa ajankohdalle tyypilliset, ja sademäärä hieman normaalia pienempi, joten kuivuuteen ei todennäköisesti ole luvassa helpotusta.

Pohjanmaa

Pohjanmaalla lämpimän ja vähäsateisen alkukesän takia jokien virtaamat ovat tavanomaista pienempiä.

Lapuanjoella Hirvijärven vedenpinnan korkeus on noin 30 cm alemmalla tasolla kuin 2000-luvulla keskimäärin. Hirvijärvestä juoksutetaan mahdollisimman vähänä, huomioiden kuitenkin että Hipin padolle määritetty minimivirtaama täyttyy. Nurmonjoen latvajärvistä useammat ovat normaalia alhaisemmalla tasolla, ja järvistä lähtevät vesimäärät ovat hyvin pieniä.

Kalajoella Hautaperän tekojärven vedenkorkeus on heinäkuun alussa noin 45 cm alhaisemmalla tasolla kuin 2000-luvulla keskimäärin. Kalajoen Lassilankoskeen on asetettu velvoitevirtaama, ja tämän täyttämiseksi vettä otetaan Hautaperästä. Myös Kalajoen latvajärvien vedenkorkeudet ovat selvästi keskimääräistä alhaisemmalla tasolla, ja useista järvistä juoksutetaan vain luvan mukaisia minimivirtaamia.

Pyhäjoen Pyhäjärvellä vedenkorkeudet ovat keskimääräistä alhaisemmalla tasolla, ja ne todennäköisesti laskevat entisestään, jos vettä ei alueelle saada reilummin. Maaperä on koko alueella hyvin kuivaa, joten mahdolliset sateet imeytyvät ensin maaperään ja vasta sen jälkeen vesistöihin.

Siikajoella Uljuan tekojärven pinta on heinäkuun alussa samalla tasolla kuin 2000-luvulla keskimäärin kyseisenä ajankohtana. Virtaamat Siikajokeen ovat kuitenkin pieniä, ja kuivuutta Uljuan alapuolisilla alueilla pyrittäneen helpottamaan välillä käynnistämällä Uljuan vesivoimalaitosta ja juoksuttamalla vettä Siikajokeen. Ilman suurempia sateita laitoksen käynnistäminen laskee kuitenkin Uljuan tekojärven pintaa.

Pitkän ajan ennusteen mukaan Pohjanmaalla on heinäkuun alkupuolella tavanomaista lämpimämpää, ja heinäkuun loppupuolella lämpötilat ovat lähempänä ajankohdan keskiarvoa. Sademäärät lienevät heinäkuussa hieman normaalia pienemmät.

Keski-Suomi

Keski-Suomen pohjoisosassa sekä lämpötilat että sademäärät olivat kesäkuussa tavanomaiset tai hieman normaalia alhaisemmat. Toukokuu oli puolestaan tavanomaista lämpimämpi ja sademäärät jäivät noin puoleen keskimääräisestä.

Kivijärvellä vedenpinnan korkeus on heinäkuun alussa hieman keskimääräistä alhaisempi, ja virtaamat selvästi tavanomaista pienemmät. Tämän hetkisen ennusteen mukaan vedenkorkeudet ovat heinä-elokuussa keskimääräistä alhaisemmalla tasolla, mikäli alueella ei saada sadetta. Kuivuus laskee  alapuolisessa Vuosjärvessä järven pintaa entisestään.

Saarijärvellä vedenpinnan korkeus on 2000-luvun keskimääräisellä korkeudella. Vedenpintaa pyritään pitämään heinä-elokuussa suositusvyöhykkeellä, mutta mikäli virtaamat pienenevät nykyisestä, järven vedenpinnankorkeus laskee. Ennusteen mukaan Saarijärvellä vedenkorkeudet pysynevät tason 117,50 yläpuolella (Elosaaren lossin kulkusyvyys), mutta mikäli kesä jatkuu vähäsateisena, on mahdollista että elokuussa vedenkorkeudet laskevat em. alemmalle tasolle.

Pitkän ajan ennusteen mukaan myös Keski-Suomessa on heinäkuun alkupuolella tavanomaista lämpimämpää, ja heinäkuun loppupuolella lämpötilat ovat lähempänä ajankohdan keskiarvoa. Sademäärät lienevät heinäkuussa hieman normaalia pienemmät.

Lähteet:
www.ilmatieteenlaitos.fi
www.ymparisto.fi

Viimeksi päivitetty : 2018-07-04 08.53