Vesitilannekatsaus ajankohdalle 10.4.- 21.4.2013

Tällä sivustolla kerrotaan, kuinka seuraavien Vattenfallin voimalaitosten vaikutusalueella olevien järvien vedenkorkeuksien ja jokien virtaamien ennakoidaan kehittyvän:

  • Saarijärvi ja Leuhunkosken voimalaitos
  • Kiimasjärvi ja Hietamankosken voimalaitos
  • Kivijärvi ja Hilmon voimalaitos
  • Hirvijärvi ja Hirvikosken voimalaitos

Pamilon voimalaitoksen yläpuolella olevan Koitereen vedenkorkeuden vaihtelulle on sovittu periaatteet v. 2006 päättyneessä Koitereen säännöstelyn kehittämishankkeessa. Koitereen vedenkorkeuden vaihtelu pyritään toteuttamaan näiden periaatteiden mukaan. Lisätietoja hankkeesta on Ilomantsin kunnan sivuilla.

Koitere Ilomantasin kunnan sivuilla (uusi ikkuna) 

Joidenkin Vattenfallin voimalaitosten osalta vesistön säännöstelystä vastaa pääosin paikallinen ELY-keskus. Tämän takia Vattenfall ei voi riittävällä tarkkuudella ennustaa vedenkorkeuksien ja virtaamien muutosta seuraavien laitosten vaikutusalueella:

  • Uljuan tekojärvi ja Uljuan voimalaitos
  • Hautaperän tekojärvi ja Hinkuan voimalaitos
  • Haapajärvi ja Oksavan voimalaitos
  • Venetpalon voimalaitos Pyhäjoessa
  • Lappajärvi ja Hanhikosken voimalaitos  

Tässä esitetyt vedenkorkeudet ja virtaamat ovat ennusteita, jotka perustuvat pitkän aikavälin keskimääräisiin sääolosuhteisiin ja normaaleihin sähköntuotannon määriin. Poikkeukselliset sääolosuhteet (esimerkiksi äkilliset rankkasateet) tai poikkeukset sähköntuotannossa (esimerkiksi laajamittaiset sähkökatkokset tai laitosten mahdolliset viat ja huoltotoimenpiteet) saattavat vaikuttaa vedenkorkeuksiin ja virtaamiin siten, että tässä esitetty ei pidä paikkaansa. 

Myös Suomen ympäristökeskus (SYKE) tuottaa vastaavia ennusteita. Sivustolla on myös päiväkohtaiset virtaamat ja vedenkorkeudet.

Vedenkorkauden ennusteet SYKEn sivuilla (uusi ikkuna)

Viimeksi päivitetty : 2014-03-26 12.28