Sähköntuotanto

Sähköntuotanto vastaa Vattenfallin vesivoimalaitosten toiminnasta Suomessa. Samalla se huolehtii myös sähkötaseesta.

Noin 20 prosenttia Vattenfallin kokonaissähköntuotannosta tuotetaan vesivoimalla. Samalla vesivoima on tärkein uusiutuva energialähde Vattenfallin energiantuotannossa. Vattenfall panostaa voimakkaasti myös tuulivoimaan ja tutkii aaltoenergian hyödyntämistä siellä missä siihen on parhaimmat edellytykset.

Vattenfall on Pohjoismaiden toiseksi suurin vesivoiman tuottaja, ja sillä on yli sata vesivoimalaitosta. Vesivoiman tuotanto on keskimäärin 33,5 TWh, mikä on noin 2,5-kertainen koko Suomen vesivoiman tuotantoon verrattuna. Suurin osa vesivoimalaitoksista sijaitsee Ruotsissa, ja suurimmat laitokset ovat Luulajanjoessa. Vesivoimalaitoksia on useita myös Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa. Saksan vesivoimalaitokset ovat pääosin pumppuvoimalaitoksia, jotka ovat erikoistuneet tuottamaan säätövoimaa.

Suomessa Vattenfallilla on kymmenen vesivoimalaitosta, joista suurin on Pamilon voimalaitos Joensuussa Pohjois-Karjalassa. Pamilon voimalaitoksella säännöstellään Vuoksen vesistössä oleva Koiteretta, ja sen valvomorakennus on Alvar Aallon käsialaa. Vattenfall istuttaa vuosittain Koitereeseen eri kalalajeja, ja järvi on suosittu vetokalastajien keskuudessa. Vattenfall säännöstelee vesistöä ottaen huomioon virkistyskäytön ja luonnonolot mm. siten ettei kuikan pesintä vaarannu.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-20 13.24