Vattenfall lyhyesti

Olemme Euroopan suurimpia sähkön ja lämmön jälleenmyyjiä sekä tuottajia.

Vattenfallin päämarkkina-alueita ovat Tanska, Suomi, Alankomaat, Saksa, Iso-Britannia ja Ruotsi. Konsernissa on noin 20 000 työntekijää. Emoyhtiö Vattenfall AB on kokonaan Ruotsin valtion omistuksessa. Vattenfallin pääkonttori sijaitsee Ruotsin Solnassa.

Tärkeitä tietoja ja lukuja

Vattenfallin päätuotteet ovat sähkö, lämpö ja maakaasu. Sähkön ja lämmön osalta Vattenfall toimii kaikissa arvoketjun osissa: tuotannossa, jakelussa ja myynnissä. Maakaasun osalta Vattenfallin toiminta koostuu myynnistä. Sen lisäksi käymme energiakauppaa.

Tietoja 2016:

  • Yhtiön nettoliikevaihto oli 152 667 miljoonaa Ruotsin kruunua (164 510)
  • Liiketoiminnan tulos oli -21 205 miljoonaa Ruotsin kruunua (-22 967)
  • Varsinaisen liiketoiminnan tulos oli 21 693 miljoonaa Ruotsin kruunua (20 541)
  • Sähköntuotanto: 119,0 TWh (118,0*)
  • Sähkön myynti: 193,2 TWh (197,2)
  • Lämmön myynti: 20,3 TWh (20,6*)
  • Maakaasun myynti: 53,1 TWh (50,7)

*) Arvoa on muokattu verrattuna arvoon, joka mainittiin Vattenfallin vuoden 2015 vuosikertomuksessa ja kestävän kehityksen raportissa.

Taloustiedot

Viimeksi päivitetty : 2017-05-12 14.42