Toimittajien rekisteröityminen Vattenfall Supplier Bankiin

Vattenfall arvioi ja seuraa tärkeimpiä tavarantoimittajiaan tavarantoimittajien rekisteröintijärjestelmän Vattenfall Supplier Bank (VSB) avulla. 

VSB:tä ylläpitää palveluntarjoajamme Achilles, ja se koostuu tasosta 1 (perustason verkkorekisteröinti) ja tasosta 2 (pätevyysjärjestelmä). VSB:tä käyttämällä pyrimme siihen, että käytössämme on ajan tasalla olevat tiedot tavarantoimittajistamme. Haluamme myös seurata ja tarkkailla sitä, miten tavarantoimittajat täyttävät Vattenfallin kestävää kehitystä sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Kuinka Vattenfall Supplier Bankiin rekisteröidytään?

Tason 1 rekisteröinti

Tasolla 1 toimittajien on täytettävä lyhyt kyselylomake, jossa annetaan perustiedot, kuten tuote-/palvelukategoriat, myyntialue ja yhteystiedot. VSB:n tason 1 rekisteröinti on pakollista kaikille toimittajille, jotka osallistuvat tarjouskilpailuihin, joiden arvioitu arvo on ≥ 400 000 €, ja niille, jotka tarjoavat Ruotsin yhteistoimintalaissa (MBL § 38) mainittuja palveluita. Kaikki muut toimittajat voivat käyttää tason 1 rekisteröintiä, joka tuo heidän tietonsa kaikkien Vattenfallin ostajien näkyviin. Rekisteröityminen on tavarantoimittajille maksutonta.

Tason 2 rekisteröinti

Tason 2 rekisteröinti edellyttää tavarantoimittajilta laajemman kyselylomakkeen täyttämistä.
VSB:n tason 2 rekisteröinti vaaditaan kaikilta korkean riskin maista tulevilta tavarantoimittajilta riippumatta tarjouskilpailun/sopimuksen arvosta sekä kaikilta tavarantoimittajilta, jotka osallistuvat VSB:n kautta järjestettyihin EU-tarjouskilpailuihin.

Suurennettu prosessikuva

* Maiden riskityypit (PDF 57 kB, englanniksi)

Vattenfallin tavarantoimittajille asettamat minimivaatimukset

Kaikkien Vattenfallin tavarantoimittajien on hyväksyttävää YK:n Global Compact -aloitteessa (englanniksi) asetetut 10 periaatetta ja noudatettava Vattenfallin tavarantoimittajien menettelytapaohjetta (PDF 460 kB, englanniksi)

Viimeksi päivitetty : 2018-02-23 10.01