Tavarantoimittajat

Vattenfallin visio on olla ympäristön kannalta kestävän energiantuotannon johtavia kehittäjiä. Tähän voidaan päästä vain tehokkaalla ja järkevällä hankintatoiminnalla koko konsernissa. Vattenfallille tämä merkitsee sitä, että olemme tavarantoimittajiemme valitsema yhteistyökumppani ja toimimme visiomme ja tavoitteidemme mukaisesti.

Yhteenveto toiminnastamme

Tavoitteenamme on toimittaa omistajallemme ja asiakkaillemme aina laatua käyttäen tehokkaita ja vastuullisia hankintakäytäntöjä. Vattenfallin tavarantoimittajat ovat tärkeitä sidosryhmäjäseniä ja ratkaisevia yrityksemme menestyksen kannalta.

Vattenfall käyttää vuosittain miljardeja euroja tuotteiden ja palvelujen hankintaan liiketoimintojemme ja toimintamme tueksi. Laaja tuotteiden ja palvelujen kirjo yltää tuotantolaitostemme polttoaineesta ulkoistettuihin työtehtäviin ja palveluihin sekä turbiinien kaltaisista suuren mittakaavan investoinneista toimistotarvikkeisiin ja IT-ratkaisuihin. Tavarantoimittajamme ovat osa toimintojemme arvoketjua.

Luottamuksellisen suhteen varmistaminen

YK:n Global Compact -aloitteeseen osallistuminen ja sen ihmisoikeuksiin, työolosuhteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen taisteluun liittyvien perusperiaatteiden noudattaminen on eräs tapa näyttää vastuullisuutemme koko toimintamme arvoketjun alueella, tavarantoimittajamme mukaan lukien.

Menettelytapaohjeemme tavarantoimittajille perustuu YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Meille on luonnollista pyytää myös tavarantoimittajiamme hyväksymään nämä periaatteet ja noudattamaan niitä. Tavarantoimittajille tarkoitettu menettelytapaohje luo perustan, jolla voidaan varmistaa oikeanlainen toiminta kestävässä ja luotettavassa hengessä Vattenfallin ja tavarantoimittajien välille.

Tavarantoimittajille suunnatun menettelytapaohjeen tarkoituksena on lisätä tavarantoimittajien tietoisuutta ja saada heidät parantamaan kestävään kehitykseen liittyviä näkökohtia sekä vaikuttamaan myös omiin alihankkijoihinsa.

Vattenfallin EU-urakkatarjoukset ovat
TED-palvelussa (Tenders Electronic Daily) (englanniksi)

Viimeksi päivitetty : 2014-03-18 10.33