Taloustiedot

Liiketoiminnan yhteenveto, tammi–joulukuu 2017

 • Asiakaskanta lisääntynyt yli 360 000 sopimuksella, hajautettuja ratkaisuja laajennettu
 • Sandbank-merituulivoimapuisto ja Pen y Cymoedd -maatuulivoimapuisto otettu kokonaisuudessaan käyttöön
 • Siirrytty hiileen pohjautuvasta tuotannosta maakaasuun Berliinissä 
 • Edistystä kumppanuussuhteissa pienemmän hiilijalanjäljen tuottamiseksi, esimerkiksi HYBRIT – fossiiliton teräksen tuotanto
 • Vahva tuotanto pohjoismaisissa vesi- ja ydinvoimaloissa ja päätös investoida Ringhalsin voimalan kolmannen ja neljännen reaktorin muista turvajärjestelmistä riippumattomaan reaktoriytimen jäähdytysjärjestelmään
 • Jatkuvia investointeja jakeluverkkojen laadun parantamiseen
 • Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin laajennus
 • Vahvistunut läsnäolo Britanniassa iSupplyEnergyn oston ja jakelumarkkinoille siirtymisen myötä

Talouden yhteenveto, tammi–joulukuu 2017

 • Liikevaihto laski 3 prosentilla 135 295 miljoonaan Ruotsin kruunuun (139 208)
 • Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto1 kasvoi 23 323 miljoonaan Ruotsin kruunuun (21 697)
 • Käyttökate1 18 644 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 337)
 • Vuoden liikevoitto 9 571 miljoonaa Ruotsin kruunua (-2 171)
 • Hallitus ehdottaa jaettavien osinkojen määräksi 2 000 miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä vastaa 24 % tilivuoden voitosta emoyhtiön omistajalle.

Talouden yhteenveto, loka–joulukuu 2017

 • Liikevaihto nousi 2 prosentilla 38 456 miljoonaan Ruotsin kruunuun (37 796)
 • Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto1 kasvoi 7 311 miljoonaan Ruotsin kruunuun (7 095)
 • Käyttökate1 6 018 miljoonaa Ruotsin kruunua (-2 841)
 • Kauden liikevoitto 2 881 miljoonaa Ruotsin kruunua (-3 960)
Viimeksi päivitetty : 2018-02-07 12.17