Pohjoismaat

Vattenfall on Pohjoismaiden johtava energia-alan yritys, ja sen osuus Pohjoismaiden sääntelemättömien sähkömarkkinoiden sähköntoimituksesta on noin 22 prosenttia. Tuotamme, jakelemme ja myymme sähköä, ja meillä on lisäksi merkittävää lämmöntuotantoa. Myymme myös kaukolämpöä ja -jäähdytystä.

Olemme johtavassa asemassa kestävässä tuotannossa ja varmistamme luotettavan ja kustannustehokkaan sähköntoimituksen. Olemme omistautunut kumppani asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle, ja tarjoamme laajan valikoiman energiaratkaisuja, jotka antavat asiakkaille työkaluja kestävämpään ja tehokkaampaan energiankulutukseen.

Vattenfallin tarjonta ja vuorovaikutus vaihtelevat markkina-alueelta toiselle, mutta yleisiä painopisteitä ovat

  • latausratkaisut (sähköajoneuvojen lataukset kuten latauslaatikot ja -asemat)
  • älykodit/kiinteistönhoitopalvelut (kuten EnergyWatch ja älykkäät pistorasiat)
  • hajautettu tuotanto sekä
  • asiakkaiden vuorovaikutusmallit verkossa.

Lisäksi Vattenfall on ainoa Ruotsissa toimiva energia-alan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen EPD-sertifioitua sähköä. EPD (Environmental Product Declaration) on kolmannen osapuolen varmentama ympäristöseloste.

Ruotsin suurin verkko-operaattori

Vattenfall on Ruotsin suurin verkko-operaattori, ja verkkoasiakkaita on noin 899 000. Tarjoamme noin 50 prosenttia Ruotsin sähköntuotannosta. Lisäksi meillä on noin 30 prosentin markkinaosuus Ruotsin sähkönmyynnistä (myynti sekä vähittäis- että teollisuusasiakkaille) ja myymme sähköä maanlaajuisesti.

Energian tuotanto ja myynti Suomessa

Vattenfall on Suomen kolmanneksi suurin sähköenergian myyjä, ja B2C- ja B2B-sektorien asiakkaat sijaitsevat ympäri maata. Tämän markkinan odotetaan kasvavan tulevina vuosina.

Kuluttajat ovat arvioineet vuosina 2015 ja 2016 Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi energiayhtiöksi Sustainable Brand Index -kyselyssä, joka arvioi kestävää kehitystä ja tavaramerkkien vastuullisuutta Pohjoismaissa.

Vattenfall tuottaa vesivoimaa kymmenessä voimalaitoksessa Suomessa. Suurin niistä on Pamilon vesivoimalaitos Joensuussa Pohjois-Karjalassa. Yhtiö tuottaa vuosittain 0,4 TWh vesivoimaa. Vattenfallilla on Suomessa yli 60 työntekijää.

Johtava asema Tanskan maatuulivoimassa

Tanskassa omistamme ja käytämme noin 10 prosenttia koko energiatuotantokapasiteetista. Meillä on siellä yritysasiakkaita, ja olemme suurin maatuulivoiman omistaja ja käyttäjä.

Vattenfall voitti helmikuussa 2015 toimiluvan rakentaa ja käyttää Horns Rev III -merituulivoimapuistoa (400 MW) Tanskan länsirannikolla. Puiston on tarkoitus olla käytössä vuonna 2019.

Vattenfall on voittanut tanskalaisen Near Shore Wind (DNS) -tarjouskilpailun

Vattenfall on toimittanut lopullisen tarjouksensa kahdesta toimipaikasta: Vesterhav Syd ja Vesterhav Nord. Tarjouskilvassa Vattenfallin tarjous 0,475 kr/kWh oli edullisin. Ennen rakentamisen aloittamista Vattenfall tarvitsee lopullisen hyväksynnän Tanskan hallitukselta.

Sähköä teollisuuden käyttöön Norjassa

Norjassa Vattenfall toimittaa sähköä suurteollisuuden käyttöön.

Pohjoismaiden markkinat

Pohjoismaissa sähkön tuottajahinta määräytyy Nord Pool -sähköpörssin spot-markkinoilla, jossa hinnan ratkaisevat kysyntä ja tarjonta – kuten muissakin hyödykepörsseissä.

Viisi suurta tuotantoyhtiötä vastaavat tuotannossa noin puolesta: Vattenfall, Uniper, Fortum, Statkraft ja Dong. Käytännössä Nord Poolin tarjontapuolella kilpailevat eri tuottajat.

Ostajapuolella Skandinaviassa on enemmän paljon sähköä käyttäviä raskaan teollisuuden asiakkaita kuin muualla Euroopassa. Lisäksi suuri joukko sähköntoimittajia kilpailee sähkön toimittamisessa kuluttaja-asiakkaille.

Vattenfallin historia Pohjoismaissa

Vattenfall AB on ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori on Tukholmassa. Yrityksen omistaa 100-prosenttisesti Ruotsin valtio. Valtiopäivien päätöksen mukaisesti Vattenfall on liikeyritys, jonka on tuotettava voittoa markkinahintaan. Kaupallisena energiayrityksenä Vattenfall pyrkii olemaan ympäristön kannalta kestävän energiatuotannon kehittämisen edelläkävijöiden joukossa.

1909 – Vattenfall perustettiin hyödyntämään valtion vesivoimaresursseja sähkön tuotantoon ja toimittamiseen rautateille ja teollisuudelle. 1970-luvulle saakka vesivoima oli pääasiallinen energialähde ja Ruotsin teollistumisen perusta.

1970 – ja 80-luvut – Vesivoimaa täydennettiin ydinvoimalla, mikä vähensi voimakkaasti Ruotsin riippuvuutta tuontiöljystä ja hiilestä.

1992 – Vattenfall muutettiin osakeyhtiöksi.

1996 – Pohjoismaiden sähkömarkkinat yhtenäistettiin ja avattiin kilpailulle. Vattenfall laati kansainvälisen kasvustrategian ja hankki omaisuutta eri maissa pyrkimyksenään tulla Euroopan johtavaksi energiayhtiöksi.

2005 – Huhtikuussa Vattenfall ostaa 35,3 % tanskalaisen Elsam A/S:n osakkeista.

2006 – 1. heinäkuuta Vattenfall hankkii tanskalaisia tuulivoima-alan ja yhdistetyn lämpö- ja sähkövoima-alan osuuksia tanskalaiselta DONG-yhtiöltä.

2007 – Lillgrundin tuulivoimapuisto otetaan käyttöön, ja sen 48 turbiinia alkavat tuottaa sähköä vuoden lopulla.

2009 – Vattenfall käynnistää yhteistyön autonvalmistajien (BMW:n ja Volvon) kanssa sähköautojen ja ladattavien hybridien kehittämiseksi.

2014 – Vattenfall investoi edelleen tuulivoimaan. Ruotsin Hjulebergin tuulivoimapuisto (36 MW) vihitään käyttöön. Vattenfall ja vakuutus- ja rahoitusyhtiö Skandia päättävät yhteisestä investoinnista neljään uuteen tuulivoimapuistoon Ruotsissa. Tuulivoimapuistojen yhdistetty kapasiteetti on 141 MW.

Viimeksi päivitetty : 2017-02-24 10.25