Vattenfallin markkina-alueet

Olemme Euroopan suurimpia sähkön ja lämmön jälleenmyyjiä sekä tuottajia.

Vattenfallin päämarkkina-alueita ovat Tanska, Suomi, Alankomaat, Saksa, Iso-Britannia ja Ruotsi. Konsernissa on noin 20 000 työntekijää.

Vattenfall vuonna 2017

  Pohjoismaat Saksa Alankomaat
Sähköntuotanto, TWh 87,1 22,0 15,7
Sähkönmyynti, TWh 94,0 43,5 18,9
Sähkön myynti,
asiakkaiden lukumäärä
1 281 367 3 062 931 1 979 818
Lämmön myynti, TWh 3,2 14,0 1,7
Maakaasun myynti, TWh 0 12,4 43,4
Maakaasun myynti,
asiakkaiden lukumäärä
0 537 257 1 735 226
Sähköverkko, siirtomäärä, TWh 72,5 13,0 0
Sähköverkko,
asiakkaiden lukumäärä
957 465 2 332 978 0

Viimeksi päivitetty : 2018-03-28 14.01