E-mobility

Vattenfallin tavoite on tehdä sähköajoneuvojen lataamisesta mahdollisimman helppoa asiakkaille. Vattenfallin tutkimus- ja kehitystyön kolme pääaluetta liittyvät sähköajoneuvoihin:

  • Optimoidut pienteholatausratkaisut
  • Tulevaisuuden latausratkaisut
  • Kokeellinen tutkimus ja soveltuvuustutkimus

Optimoidut pienteholatausratkaisut

Vattenfallilla on useita teknisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja, joissa pienteholataamista kehitetään mahdollisimman helpoksi asiakkaille ja varmistetaan, että voimaverkko pystyy vastaamaan sähköajoneuvojen lataamisesta syntyvään lisäkuormitukseen. Osa projekteista keskittyy kotona tapahtuvaan lataamiseen kotitalouksien sähkökapasiteetin, ympäristötekijöiden, energiankäytön ja energiasopimusten näkökulmasta. Muita tutkittavia alueita ovat julkinen lataaminen ja sähköajoneuvokaluston lataaminen.

Tulevaisuuden latausratkaisut

Vattenfallin tutkimus- ja kehitysosasto selvittää, miten pikalatausratkaisut ja automaattilataus toimisivat tulevaisuuden latausratkaisuina. Pikalataus edellyttää suurta lataustehoa ja sähköverkon valmistelua. Automaattinen latausjärjestelmä puolestaan hyödyntää induktiota: ajoneuvo ajetaan maassa olevan levyn päälle, ja sähkö siirtyy johdottomasti auton akkuun.

Kokeellinen tutkimus ja soveltuvuustutkimus

Vattenfall testaa ja arvioi mahdollisia tulevaisuuden teknisiä ratkaisuja, kuten maantiekuljetusten sähköistämistä. Lupaaviin tulevaisuuden ratkaisuihin kuuluvat myös kaupunkiliikenteen ladattavat hybridibussit ja täysin sähkökäyttöiset raskaat ajoneuvot. Vattenfall selvittää myös mahdollisuuksia käyttää sähköautojen akkuja varavoimana kulutushuippujen aikana (Vehicle-to-Grid, V2G) sekä akkujen uudelleenkäyttömahdollisuuksia ajoneuvokäytön jälkeen.

Kesäkuussa 2011 päättyi laaja kokeilu, jossa Vattenfallin yhteistyökumppaneina olivat Volvo, ETC Battery and Fuel Cells ja Ruotsin energiaviranomainen Energimyndigheten. Kokeilussa rakennettiin kolme ladattavaa hybridiautoa perheautokäyttöön. Hanke oli ainutlaatuinen, sillä autojen valmistuksesta vastasi suuri autovalmistaja (Volvo Cars) ja testaajina olivat tavalliset ihmiset normaalissa käyttöympäristössä. Kokeilun tulokset olivat erittäin myönteisiä.

Yhteistyö

Yhteistyö on tutkimus- ja kehitystyön tärkeä kulmakivi. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm.

  • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset (Chalmersin teknillinen korkeakoulu, Royal Institute of Technology, Viktoria Institute)
  • Elforsk, ruotsalainen yhteisomistuksessa oleva energia-alan tutkimus- ja kehitysorganisaatio.
Viimeksi päivitetty : 2014-03-20 14:18