Uudet sähköajoneuvot

Markkinoille tulee nyt ja tulevaisuudessa useita sähköautotyyppejä: kokonaan sähköllä kulkevia autoja ja ladattavia hybridiautoja, jotka käyttävät sähköä ja muita polttoaineita.

Akkutekniikka on kehittynyt vauhdilla viime vuosina, ja uusien kaupallisten kokonaan sähköllä kulkevien autojen ajomatka yhdellä latauksella on tällä hetkellä noin 150 kilometriä. Tämä riittää useimpien ihmisten päivittäistarpeisiin.

Ladattava hybridiauto voi olla kokonaan sähköllä kulkevaa autoa monipuolisempi vaihtoehto. Sen ajomatka pelkällä sähkövoimalla vaihtelee 20 kilometristä 80 kilometriin, mikä voi kattaa jopa 75 prosenttia päivittäisistä ajoista. Kun akku tyhjenee, auto siirtyy käyttämään polttomoottoria, jolloin sillä voi ajaa huomattavasti pidempiä matkoja. Bensiiniä tai dieseliä käytettäessä ladattava hybridiauto kuluttaa polttomoottoriautoa vähemmän, sillä hybriditekniikka tekee autosta energiatehokkaamman.

Kuljetusala ja sähköajoneuvot

Sähköajoneuvojen käytöllä on monia etuja, joista ilmeisimmät ovat päästöjen ja melun väheneminen. Sähkön osuuden kasvattaminen kuljetusten käyttövoimana vähentäisi myös riippuvuuttamme tuontiöljystä. Olisimme myös vähemmän riippuvaisia yhdestä ainoasta energianlähteestä, sillä sähköä voidaan tuottaa mm. tuulta, vettä, ydinvoimaa, biomassaa ja hiilivoimaa hyödyntämällä.

Sähköajoneuvojen käyttö kuljetusalalla vaihtaisi miljoonien pakoputkien paikalliset päästöt päästöttömiin energianlähteisiin tai voimaloiden suuriin pistelähteisiin, joiden päästöjä on helpompi valvoa. Näin syntyisivät uudet edellytykset puhtaille ja hälyttömille kaupunkiympäristöille. Hiilidioksidipäästöjä voitaisiin myös, energianlähteestä riippuen, pienentää huomattavasti verrattuna bensiini- ja dieselpolttoaineisiin.

Seuraukset energiajärjestelmälle

Sähköajoneuvojen latauksen aiheuttama sähköenergian kysynnän kasvu olisi aluksi lohko- ja sisätilalämmittimien vaatiman energiamäärän luokkaa. Euroopan sähköverkot selviytyisivät ongelmitta lisääntyneestä kysynnästä, vaikka sähköautokanta kasvaisikin reilusti. Tulevaisuuden sähköautomassoja silmällä pitäen selvitämme parhaillamme älykkään latauksen mahdollisuutta, jolloin autot voidaan ladata yösähköllä.

E-mobility

Vattenfall on työskennellyt erilaisten sähköajoneuvojen parissa 1980-luvulta lähtien. Me uskomme, että sähköllä on tulevaisuudessa merkittävä asema kuljetusalalla ja kestävän yhteiskunnan kehittymisessä. Lataustekniikka vaatii vielä kehitystyötä, jotta lataaminen olisi mahdollisimman helppoa sähköautojen käyttäjille.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-20 14:12