Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystyö auttaa Vattenfallia toteuttamaan strategiaansa kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat meitä, kumppaneitamme ja asiakkaitamme nopeuttamaan ilmastoneutraaliin, sähköistettyyn sekä kustannus- ja resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan siirtymisessä.

Teemme tutkimus- ja kehitystyötä edistääksemme ja toteuttaaksemme strategiaamme sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kehitys- ja tutkimustyömme on viime vuosina siirtynyt perinteisestä sähköntuotannosta enenevissä määrin asiakassuuntautuneeseen kehitys- ja tutkimustyöhön, jossa keskitymme entistä enemmän älykkäisiin sähköverkkoihin (engl. smart grid), e-mobilityyn ja hajautettuihin ratkaisuihin asiakkaille.

Tutkimus- ja kehitystyöorganisaatiossamme on noin 130 päätoimista työntekijää. Suuri osa kehitystyöstä tapahtuu kuitenkin kunkin liiketoiminta-alueen sisällä. Painotamme sitä, miten voimme parhaiten käyttää teknologiaa ja uusia ratkaisuja toteuttaaksemme strategiaamme ja luodaksemme asiakasarvoa. Olemme läheisessä yhteistyössä teknisten kumppaneidemme kanssa ja kehitämme yhdessä uusia ratkaisuja.

Kokonaisvaltainen strategiamme rakentuu tulevina vuosina neljän strategisen tavoitteen varaan:

Johtava asema kestävässä kulutuksessa

Vihreä vety vähentää terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjä

Olemme käynnistäneet yhteistyöprojektin kaivosyritys LKAB:n ja teräsvalmistaja SSAB:n kanssa. Projektin tarkoituksena on olennaisesti pienentää ruotsalaisen terästeollisuuden ilmastovaikutuksia. SSAB:n teräsvalmistuksen masuunit Luulajassa ja Oxelösundissa ovat Ruotsin kaksi suurinta yksittäistä hiilidioksidin lähdettä. Kun raudanvalmistuksessa kuumennetaan rautamalmia masuuneissa yhdessä hiilen kanssa, sivutuotteena syntyy hiilidioksidikaasua. Ajatuksena on, että jos vetyä valmistetaan hiilidioksidivapaalla sähköllä, ei suoria kasvihuonekaasupäästöjä muodostu lainkaan, vaan ainoastaan vesihöyryä. Tekniikan ansiosta on mahdollista vähentää Ruotsin kokonaiskasvihuonekaasupäästöjä noin 10 %:lla. Projekti on tällä hetkellä esitutkimusvaiheessa, jonka jälkeen seuraavat pilottitutkimus ja esittelyhanke. Teollisuustuotannon odotetaan alkavan seuraavan vuosikymmenen puolivälissä.

Ylös

Sähköajoneuvojen lataamisen helpottaminen

Tutkimus- ja kehitystyömme suuntautuu e-mobilityn osalta sähköajoneuvojen latausmahdollisuuksien lisäämiseen ja kustannustehokkaaseen lataamiseen, riippumatta siitä, onko kyseessä henkilöauto autotallin ajoluiskalla, kaupunkibussi tai raskaan kuljetuksen ajoneuvo. Induktiolatauksessa pysäköidyn ajoneuvon voi ladata automaattisesti ilman, että edes latausjohtoa täytyy kytkeä. Kodin älylataustekniikoilla ajoneuvon lataus pysäytetään, jos verkkovirtaa tarvitaan ruoanlaittoon, pyykinpesuun tai lämmitykseen. Lataus käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun energiankulutus pienenee. Tämän ansiosta vältetään tarpeettomat kustannukset tai ei-toivotut virtakatkot, jos sulakkeet laukeavat ylikuormituksesta.

Yritysasiakkaisiin kohdennetun jännittävän projektin, sähköteiden, kehittämisen tavoitteena on ladata raskaan kuljetuskaluston ajoneuvot niiden ollessa ajossa. Projektia testataan tällä hetkellä Ruotsin Rosersbergissä (eRoadArlanda).

Kaikki projektit pyrkivät viime kädessä helpottamaan sähköajoneuvojen lataamista ja nopeaa siirtymistä kestävään, sähköistettyyn kuljetusjärjestelmään.

Ylös

Johtava asema kestävässä tuotannossa

Tasapainon luomista aurinko- ja tuulienergiaan perustuvan sähköntuotannon välille vesivoiman avulla

Vesivoima on Pohjoismaisen energiajärjestelmän peruskivi. Se antaa luotettavaa, edullista ja uusiutuvaa energiaa kuluttajille. Kyseessä on joustava järjestelmä, joten sillä voidaan tasapainottaa kasvanutta määrää epäsäännöllistä, säästä riippuvaa sähköntuotantoa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, sekä hallita sähkön kysynnän vaihteluita. Tämä tarkoittaa, että vesivoima parantaa energiajärjestelmää kysyntään pohjautuvalla sähköllä ja mahdollistaa suuremman sähköntuotanto-osuuden tuulella ja auringolla.

Olemme viime vuosina vahvistaneet vesivoimalaitoksiamme ja tehneet niistä joustavia ja paremmin varustettuja tulevaisuuden varalle kunnossapidolla, jonka ansiosta ne voivat olla tuotannossa vielä 40–50 vuotta. Olemme päivittäneet useita vesivoimalaitoksiamme, jotta ne voidaan käynnistää ja pysäyttää ja jotta niitä voi käyttää vaihtelevalla kuormituksella. Näin täytämme parhaiten kysyntään perustuvan energiantarpeen. Kuten kaikki sähköntuotantomuodot, vesivoima vaikuttaa ympäristöön, kuten vesistöjen ekosysteemeihin. Jotta varmistetaan, että ympäristönsuojelulliset toimenpiteet, kuten kalaportaat, ovat toimivia ja pääomatehokkaita, rakennamme parhaillaan ainutlaatuista laboratoriota tutkiaksemme, miten ekosysteemi reagoi erilaisiin toimenpiteisiin.

Ylös

Tehokas toiminta

Kauko-ohjattavat lennokit tarkastavat turbiinien lavat

Perinteinen tapa tehdä tuulivoimalan turbiininlapojen turvallisuustarkastus on, että korjaaja roikkuu köysissä pidempiä aikoja lavasta, joskus sata metriä maan pinnan yläpuolella. Se on vaivalloinen ja vaarallinen tehtävä, erityisesti merellä sijaitsevissa tuulivoimapuistoissa, ja on hyvin riippuvainen edullisista sääoloista.

Testaamme kauko-ohjattavia lennokkeja turbiininlapojen tarkastuksissa, ja tavoitteena on löytää tehtävään turvallisempi, luotettavampi ja kustannustehokkaampi tapa. Kauko-ohjattavat lennokit voivat lentää lavan lähellä ja toimittaa yksityiskohtaisia, korkearesoluutioisia kuvia ja videoita, jotka näyttävät pienimmätkin ongelmat muutamassa minuutissa. Tällä tavoin voimme olennaisesti pienentää tarkastukseen vaadittavia työtunteja ja siten pienentää sekä kustannuksia että turvallisuusriskejä.

Ylös

Viimeksi päivitetty : 2017-10-05 10.07