Tutkimus ja kehitys

Vattenfallin tutkimus- ja kehitystyöllä R&D (Research and Development) pyritään kehittämään tulevaisuuden energiajärjestelmää. R&D:n missiona on tarjota parhaita vaihtoehtoja ja innovaatioita Vattenfallin kestävän liiketoiminnan tarpeisiin.

R&D-portfoliot 

R&D vastaa sellaisten lisäarvoa tuovien teknisten ratkaisujen tunnistamisesta ja kehittämisestä ja niiden käyttöönoton varmistamisesta, jotka tukevat Vattenfallin ja sen liiketoimintayksiköiden strategisia tarpeita.

Lisäksi R&D tukee Vattenfallin liiketoimintayksiköitä teknisten ongelmien ratkaisemisessa, testauksessa ja todentamisessa.

Vattenfallin R&D on organisoitu eri R&D-portfolioihin. Nämä portfoliot on rakennettu teknologia-alueiden, kuten tuulivoiman, vesivoiman, sähköajoneuvojen, älyverkkojen, biomassan ja merienergian ympärille. R&D-työ luokitellaan kolmeen eri kategoriaan, joita sovelletaan kaikissa portfolioissa:

  • Ydinvahvuuksien kehittäminen: Keskitymme kehittämään niitä vahvuuksia ja teknologiatuotteita, joita meillä on. Esimerkkejä tästä ovat kaasuturbiinien tehokkuuden parantaminen, voimalaitospadoista kalojen vaellukseen aiheutuvien haittavaikutusten pienentäminen ja voimalinjojen hyödyntämisen tehostaminen.
  • Teknologiset harppaukset: Kehitämme uusia teknologioita, joita ei vielä ole kaupallisesti saatavilla. Esimerkkejä tästä ovat aaltoenergia sekä hiilen talteenotto ja varastointi.
  • Tutkimus: Arvioimme uusia teknologioita ja tunnistamme ne, jotka sopivat hyvin Vattenfallille. Valitsemme erityisesti teknologioita, jotka edellyttävät lisää tutkimus- ja kehitystyötä. Esimerkkejä ovat geolämpö ja energian varastointi.

R&D-työn tavoitteena on parantaa energiajärjestelmän eri elementtejä. Tärkeimmät prioriteetit ovat edullisuus, luotettavuus ja ympäristövaikutukset.

Tukea kestävälle kehitykselle

Tulevaisuuden energiajärjestelmän on pystyttävä tukemaan yhteiskunnan kestävää kehitystä, eikä se saa haitata tulevien sukupolvien elämänlaatua.

Näiden vaatimusten täyttäminen on suuri haaste. Tarvitaan laaja valikoima teknisiä ratkaisuja. Yhtä lopullista ratkaisua ei ole. Me vattenfallilaiset tiedämme, että meidän vastuullamme on osallistua energiajärjestelmän muuttamiseen yhdeksi kestäväksi järjestelmäksi.

Tämän sitoumuksen vuoksi Vattenfall tekee tutkimus- ja kehitystyötä – liiketoimintamme kehittämiseksi, strategioidemme tukemiseksi, nykyisten laitostemme parantamiseksi sekä osallistuaksemme tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämiseen.

Varoja pitkäaikaisiin investointeihin

Laskettuna suhteessa konsernin myyntiin konsernin laajuiset tutkimus- ja kehityskulut olivat noin 122 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yrityksen nettoliikevaihdosta vuonna 2011. Tämä on samaa luokkaa Vattenfallin kilpailijoiden kanssa. Osuus on kohtuullinen, kun otetaan huomioon, että Vattenfall on pikemminkin teknologiaa käyttävä kuin tuotekehitysyhtiö.

Vuonna 2012 Vattenfall käytti tutkimus- ja kehitystyöhön yhteensä 840 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tästä 187 miljoonaa Ruotsin kruunua liittyi Vattenfallin osuuteen työstä, jolla pyritään kehittämään turvallinen ja hyväksytty menetelmä käytetyn ydinjätteen loppusäilytykseen. Tätä työtä tekee tytäryhtiömme SKB.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-18 09:32