Jakelu

Vattenfall jakelee sähköä sekä teollisuusasiakkaille että yksityistalouksiin. Meillä on 3,2 miljoonaa sähköverkkoasiakasta Ruotsissa ja Saksassa.

Korkealaatuinen sähkönjakelu ilman katkoksia on luonnollisesti erittäin tärkeää kaikille asiakkaillemme.

Olemme Ruotsin suurin sähkönjakeluyhtiö ja yksi suurimmista Saksassa, missä vastaamme Berliinin sähkönjakelusta.

Vattenfall Eldistribution AB omistaa verkon ja käyttää sitä Länsi-, Keski- ja Pohjois-Ruotsissa, osittain tytäryhtiöidemme Västerbergslagens Energi AB:n ja Gotlands Energi AB:n (GEAB) välityksellä. Saksassa Vattenfall omistaa Berliinin sähköverkon ja ylläpitää sitä Stromnetz Berlin GmbH:n kautta.

Distribution-liiketoiminta-alue vastaa lähes neljäsosaa Vattenfallin varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta.

Juridisesti ja toiminnallisesti eriytettyä toimintaa

Sähkönjakelu on säänneltyä monopoliliiketoimintaa. Sähkö kuljetetaan loppuasiakkaille alueellisten ja paikallisten sähköverkkojen kautta. Vattenfall on yksi markkinoiden useista verkkoyhtiöomistajista.

Vattenfall-konsernin verkkotoimintoja harjoittavat yhtiöt ovat, organisaation ja päätöksenteon osalta, riippumattomia Vattenfall-konsernin sähköä tuottavista, myyvistä ja kauppaavista yhtiöistä. Distribution raportoi suoraan Vattenfallin toimitusjohtajalle.

Kestäviä energiaratkaisuja asiakkaillemme

Korkealaatuiset sähköntoimitukset ovat verkkoasiakkaiden tärkein vaatimus, ja sekä Vattenfall Eldistribution AB että Stromnetz Berlin GmbH investoivatkin vuositasolla suuria summia toimitusvarmuuden parantamiseen. Otamme käyttöön älykkäitä energiaratkaisuja olemalla luotettavin ja asiakaslähtöisin sähköverkko-operaattori.

Älykkäiden sähköverkkojen kattavaa kehittämistä 

Energiahuolto ilman katkoksia on kaikkien sähköverkkoasiakkaidemme perusvaatimus, ja Vattenfall tekeekin vuosittain suuria investointeja toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Uusiutuvia energialajeja (ennen kaikkea tuulivoimaa) hyödyntävän sähkön entistä parempi saatavuus ja asiakkaiden tarve saada enemmän ja parempaa tietoa sähkönkulutuksestaan tukevat älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä.

Teemme laajaa kehitystyötä älykkäiden sähköverkkojen parissa samanaikaisesti nykyisen sähköverkon laajan modernisointi- ja laajentamishankkeen kanssa täyttääksemme sekä asiakkaidemme uudet tarpeet että uudet viranomaisvaatimukset.

Viimeksi päivitetty : 2017-05-26 08:52