Jakelu

Vattenfall-konsernin sähköyhtiö jakelee sähköä sekä teollisuus- että yksityisasiakkaille. Meillä on 3,2 miljoonaa sähköverkkoasiakasta Ruotsissa ja Saksassa ja olemme ottaneet käyttöön uuden yksikön rakentamaan sähkönjakeluliiketoimintaa Isossa-Britanniassa.

Korkealaatuinen sähkönjakelu ilman katkoksia on luonnollisesti erittäin tärkeää kaikille asiakkaillemme. Vattenfall Eldistribution AB on Ruotsin suurin sähkönjakeluyhtiö ja Vattenfallin konserniyhtiö Stromnetz Berlin GmbH yksi suurimmista Saksassa, ja vastaa Berliinin sähkönjakelusta.

Konserniyhtiö Vattenfall Eldistribution AB, Västerbergslagens Elnät AB ja Gotlands Elnät AB omistavat sähköverkot Länsi-, Keski- ja Pohjois-Ruotsissa ja käyttävät niitä. Saksassa konserniyhtiö Stromnetz Berlin GmbH omistaa Berliinin sähköverkon ja käyttää sitä. Vattenfall Networks Limited on brittiläinen liiketoimintayksikkömme, joka on perustettu omistamaan ja käyttämään uusia kotitalous-, yritys- ja teollisuusasiakkaita varten rakennettuja mikrosähköverkkoja.

Juridisesti ja toiminnallisesti eriytettyä toimintaa

Sähkönjakelu on säänneltyä monopoliliiketoimintaa. Sähkö jaetaan loppuasiakkaille alueellisten ja paikallisten sähköverkkojen kautta. Markkinoilla on lukuisia sähköverkkoja omistavia yrityksiä, joista osa on Vattenfallin tytäryhtiöitä.

Vattenfall-konsernin verkkotoimintoja harjoittavat yhtiöt ovat, organisaation ja päätöksenteon osalta, riippumattomia Vattenfall-konsernin sähköä tuottavista, myyvistä ja kauppaavista yhtiöistä. Distribution raportoi suoraan Vattenfallin toimitusjohtajalle.

Kestäviä energiaratkaisuja asiakkaillemme

Jakelutoiminnassa on kyse sähkönjakelusta jokapäiväisiin tarpeisiin. Vattenfall Eldistribution AB:n tavoitteena on olla markkinoidensa johtava sähköverkkoyhtiö. Pyrkimyksenä on olla tehokas sähkönjakelija, jonka toimitusvarmuus täyttää asiakkaiden odotukset. Lisäksi tavoite on luoda edellytykset kestäville energiaratkaisuille.

Älykkäiden sähköverkkojen kattavaa kehittämistä

Korkealaatuiset sähköntoimitukset ovat verkkoasiakkaiden tärkein vaatimus, ja sekä Vattenfall Eldistribution AB että Stromnetz Berlin GmbH investoivatkin vuositasolla suuria summia toimitusvarmuuden parantamiseen. Suuria investointeja tarvitaan uusien ja kasvuyritysten lisääntyvän kapasiteettitarpeen täyttämiseksi, uusien asuinalueiden verkkoon kytkemiseksi sekä uuden infrastruktuurin laajentamisen mahdollistamiseksi. Asennamme osana sähköverkon modernisointia uutta automatisoitua tekniikkaa sähköverkon viestinnän, valvonnan ja ohjauksen parantamiseksi.

Uusiutuvia energialajeja (ennen kaikkea tuulivoimaa) hyödyntävän sähkön entistä parempi saatavuus ja asiakkaiden tarve saada enemmän ja parempaa tietoa sähkönkulutuksestaan tukevat älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä. Teemme laajaa kehitystyötä älykkäiden sähköverkkojen parissa samanaikaisesti nykyisen sähköverkon laajan modernisointi- ja laajentamishankkeen kanssa täyttääksemme sekä asiakkaidemme uudet tarpeet että uudet viranomaisvaatimukset.

Viimeksi päivitetty : 2017-11-07 14.15