Jakelu

Vattenfall jakelee sähköä sekä teollisuusasiakkaille että yksityistalouksiin. Meillä on 3,2 miljoonaa sähköverkkoasiakasta Ruotsissa ja Saksassa.

Korkealaatuinen sähkönjakelu ilman katkoksia on luonnollisesti erittäin tärkeää kaikille asiakkaillemme.

Olemme Ruotsin suurin sähkönjakeluyhtiö ja yksi suurimmista Saksassa, missä vastaamme Berliinin sähkönjakelusta.

Vattenfall Eldistribution AB omistaa verkon ja käyttää sitä Länsi-, Keski- ja Pohjois-Ruotsissa, osittain tytäryhtiöidemme Västerbergslagens Energi AB:n ja Gotlands Energi AB:n (GEAB) välityksellä. Saksassa Vattenfall omistaa Berliinin sähköverkon ja ylläpitää sitä Stromnetz Berlin GmbH:n kautta.

Distribution-liiketoiminta-alue vastaa lähes neljäsosaa Vattenfallin varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta.

Juridisesti ja toiminnallisesti eriytettyä toimintaa

Sähkönjakelu on säänneltyä monopoliliiketoimintaa. Sähkö kuljetetaan loppuasiakkaille alueellisten ja paikallisten sähköverkkojen kautta. Vattenfall on yksi markkinoiden useista verkkoyhtiöomistajista.

Jakelutoiminta on juridisesti ja toiminnallisesti erotettu liiketoimintamme kilpailluista osista. Organisaation näkökulmasta jakelutoiminta raportoi suoraan Vattenfallin konsernijohtajalle.

Kestäviä energiaratkaisuja asiakkaillemme

Jakelutoiminnassa on kyse sähkönjakelusta jokapäiväisiin tarpeisiin.

Tehtävämme:

Sähköverkkojemme luotettavuuden ja tehokkuuden jatkuva parantaminen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kestäviä energiaratkaisuja.

Visiomme:

Otamme käyttöön älykkäitä energiaratkaisuja olemalla luotettavin ja asiakaslähtöisin sähköverkko-operaattori.

Älykkäiden sähköverkkojen kattavaa kehittämistä 

Energiahuolto ilman katkoksia on kaikkien sähköverkkoasiakkaidemme perusvaatimus, ja Vattenfall tekeekin vuosittain suuria investointeja toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Uusiutuvia energialajeja (ennen kaikkea tuulivoimaa) hyödyntävän sähkön entistä parempi saatavuus ja asiakkaiden tarve saada enemmän ja parempaa tietoa sähkönkulutuksestaan tukevat älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä.

Teemme laajaa kehitystyötä älykkäiden sähköverkkojen parissa samanaikaisesti nykyisen sähköverkon laajan modernisointi- ja laajentamishankkeen kanssa täyttääksemme sekä asiakkaidemme uudet tarpeet että uudet viranomaisvaatimukset.

Viimeksi päivitetty : 2016-01-07 12:41