Vesivoima

Vesivoima on uusiutuva energialähde, joka on taloudellisesti houkuttelevaa ja toimitusvarmaa ja aiheuttaa vain vähäisiä CO2-päästöjä.

Vattenfallilla on vuosisataiset perinteet vesivoimassa, ja sillä on edelleen johtava asema Ruotsin vesivoiman kehittäjänä. Olemme sitoutuneet vesivoimaan, ja aiomme kartoittaa sen kasvumahdollisuuksia Euroopassa.

Vesivoimatoiminnot

Omistamme yli 100 vesivoimalaa, joista valtaosa sijaitsee Ruotsissa ja joitain Suomessa ja Saksassa. Vesivoiman osuus Vattenfallin kokonaissähköntuotannosta on noin 20 prosenttia, ja se on tärkein uusiutuvan energian lähde sekä Vattenfallin tuotannossa että Euroopan energiajärjestelmässä.

Vesivoiman rooli Vattenfallin historiassa on ollut merkittävä. Kun Vattenfallin edeltäjä, State Power Board of Sweden, perustettiin vuonna 1909, sen tehtävänä oli hallinnoida Ruotsin valtion vesivoimainvestointeja. Ruotsin lukuisat joet ja virrat olivat erinomainen energialähde Ruotsin teollisuudelle, joka kasvoi ennätysvauhtia 1900-luvun alkupuolella. Siitä lähtien vesivoimalla on ollut suuri merkitys sekä yrityksellemme että koko Ruotsille.

Vattenfallin pumppuvoimala Saksan Goldisthalissa on yksi Euroopan suurimmista ja uudenaikaisimmista pumppuvoimaloista, ja sen tuotantokapasiteetti on 1 060 MW.

Saksassa Vattenfallilla on käytössään kolme pienempää vesivoimalaa ja kahdeksan pumppuvoimalaa. Jälkimmäisiä käytetään tasaamaan tuotantoa korkean ja matalan kulutuksen kausien välillä.Skandinaviassa jokien varastoaltaita käytetään samaan tarkoitukseen kuin pumppuvoimaa.

Vesivoiman tulevaisuus

Uusien vesivoimaloiden rakentamis- ja olemassa olevien vesivoimaloiden laajennusmahdollisuudet ovat vähäiset. Siksi sähköntuotantoa lisätään ensisijaisesti muita energialähteitä käyttämällä, kun taas vesivoiman tuotantomäärät pysyvät paljolti aiemmalla tasollaan. Tämän seurauksena vesivoiman osuus pienenee, vaikka tuotettu volyymi pysyy samana.

Yhtenä Euroopan suurimmista toimijoista Vattenfallilla on selkeä kilpailuetu. Pidämme edelleen vesivoiman kasvumahdollisuudet avoimina.

Vuosina 2012–2023 investoimme noin 13 miljardia Ruotsin kruunua voimaloiden modernisointiin ja patoturvallisuuteen.

Vuonna 2012 käyttöön otettu Abelvattnetin vesivoimala Ruotsin Storumanissa on Vattenfallin uusi, vastarakennettu vesivoimala 15 vuoteen.

Tapaa Camilla Lundström, Area Manager, Vattenfall Sweden

Viimeksi päivitetty : 2017-07-12 08:53