Maakaasu

Euroopassa maakaasu on kasvava energialähde, joka tarjoaa joustavuutta ja toimitusvarmuutta. Vaikka kaasuvoimaloiden nykyinen markkinatilanne on haastava, maakaasusta odotetaan ajan myötä taloudellisesti houkuttelevaa liiketoimintaa. Myös sen CO2-päästöt ovat muita fossiilisia polttoaineita matalammat. 

Maakaasu tarjoaa toimitusvarmuutta ja tasapainottaa Vattenfallin energiaportfoliota niin, että se heijastaa paremmin eurooppalaista energiapalettia.

Maakaasutoiminnot

Maakaasulla voi olla keskeinen rooli pyrkimyksissä CO2-päästöjen vähentämiseksi. Saksassa ja Hollannissa Vattenfall on aktiivinen lähes kaikissa kaasun arvoketjun osissa aina kaasun varastoinnista kauppaan ja toimituksiin yli 1,7 miljoonalle loppuasiakkaalle.

Toimitamme 80 TWh maakaasua kotitalouksien, pienten ja keskisuurten yritysten, voimalaitosten sekä teollisuuslaitosten lämmittämiseen.

Kaasuvoima toimii linkkinä kestävään energiajärjestelmään. Kun CO2-maksut nousevat, maakaasusta tulee yhä houkuttelevampi ja kilpailukykyisempi vaihtoehto verrattuna esimerkiksi hiilivoimaloihin.

Maakaasun varastointi

Varastoimme kaasua ei-käytössä oleviin suolakaivoksiin Saksan Epessä aivan Enscheden rajalla. Näin pystymme reagoimaan nopeasti kaasun toimitusten ja kysynnän vaihteluihin päivittäistasolla. Lisäksi Epen varastoa voidaan käyttää kaupankäynnissä, ja se voidaan myös nähdä kausiluontoisena rahoitusvälineenä arbitraasikaupassa talvi- ja kesähintojen välillä.

Vattenfallilla on Epessä tällä hetkellä toiminnassa seitsemän luolastoa, joiden kaasun enimmäisvarastointitilavuus on 440 miljoonaa m³ (4,3 TWh).

Viimeksi päivitetty : 2016-12-09 13.45