Hiili

Vattenfall on muuttumassa asiakassuuntautuneeksi yritykseksi, joka yhdistää laajamittaisen tuotannon, hajautetut ratkaisut ja uusiutuvat energiamuodot. Olemme sitoutuneet olemaan ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Sen seurauksena hiilivoimalaitoksilla ei enää ole paikkaa tietyn ajan kuluttua Vattenfallin tuotannossa, ja ne on siksi luokiteltu liitännäisvaroiksi. 

Syyskuun 2016 loppu merkitsi Vattenfallin muutoksen kannalta tärkeää etappia, sillä silloin vietiin loppuun Saksan ruskohiilitoimintojen myynti tšekkiläiselle EPH-energiayhtiölle ja tämän rahoituskumppanille PPF Investmentsille. Tämä oli tärkeä askel mukautettaessa Vattenfallin toimintoja uuteen markkinaympäristöön ja pitkäkestoiseen kestävään energiajärjestelmään. Se asemoi yrityksen hyvään asemaan matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Lyhyellä aikavälillä kivihiilivarannot ovat edelleen tärkeitä, sillä ne takaavat sähkön- ja kaukolämpömarkkinoiden tuotantovarmuuden. Vattenfall omistaa tällä hetkellä kahdeksan kivihiilivoimalaitosta ja vastaa niiden toiminnasta. Niistä seitsemän on CHP-voimalaitosta Berliinin ja Hampurin alueella Saksassa ja yksi on lauhdevoimalaitos Hollannissa.

  • Moorburg ja Tiefstack Hampurissa, Saksassa
  • Wedel Schleswig-Holsteinissa, Saksassa
  • Reuter, Reuter West ja Klingenberg Berliinissä, Saksassa
  • Biomassaa yhdessä käyttävä Moabit, Berliinissä, Saksassa
  • Hemweg 8 Amsterdamissa, Hollannissa.

Muutamia esimerkkejä Vattenfallin toiminnasta kohti ilmastoneutraaliutta

Vattenfall toimii aktiivisesti kohti ilmastoneutraaliutta ja vähentää sähköntuotannon CO2-päästöjä.

Hiilen asteittainen poistaminen ja investoinnit taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviin teknologoihin vievät aikaa ja tulevat olemaan kulmakivi Vattenfallin pitkäkestoisissa kumppanuuksissa, kuten Berliinin kaupungin kanssa. Vattenfall on esimerkiksi investoinut lähes 900 miljoonaa Ruotsin kruunua aloitteeseen, joka mahdollistaa suunniteltua aikaisemman polttoaineen vaihtamisen ruskohiilestä maakaasuun. Polttoaineen vaihto toteutuu toukokuussa 2017 ja se pienentää Vattenfallin vuotuisia CO2-päästöjä Berliinissä 600 000 tonnia.

Vattenfall suunnittelee korvaavansa vuoteen 2020 mennessä CHP Reuter C -kivihiilivoimalaitoksen power-to-heat-voimalaitoksella, joka mahdollistaa uusiutuvien energiavarojen integroinnin kaukolämmitysjärjestelmään sekä kaasulla toimivan vain lämpöä tuottavan boilerin. Samanaikaisesti Vattenfall on toteuttanut höyryn toimituksen Moorburgin voimalaitokselta teollisuusyhteistyökumppanille samalla alueella, mikä muuttaa laitoksen käytön lauhdesähköntuotannosta CHP-pohjaiseksi.

Vattenfall suunnittelee Hollannissa joko korvaavansa hiilen osittain biomassan yhteiskäytöllä tai sulkemalla viimeisen ja ainoan Hemweg 8 -hiilivoimalaitoksensa ennakoitua aikaisemmin. Tähän vaikuttaa merkittävästi Hollannin poliittiset päätökset, joiden mukaan hiilen käytöstä luovutaan Hollannissa vähitellen kokonaan.

Viimeksi päivitetty : 2017-01-17 13.30