Hiili

Vattenfall on muuttumassa entistä asiakaslähtöisemmäksi yritykseksi, joka yhdistää laajamittaisen tuotannon, hajautetut ratkaisut ja uusiutuvat energiamuodot. Olemme sitoutuneet ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Sen seurauksena hiilivoima ei enää sovi Vattenfallin tuotantopalettiin, eikä se ole Vattenfallin ydintoimintaa.

Syyskuun 2016 loppu merkitsi Vattenfallin muutoksen kannalta tärkeää virstanpylvästä, sillä silloin saatettiin loppuun Saksan ruskohiilitoimintojen myynti tšekkiläiselle EPH-energiayhtiölle ja tämän rahoituskumppanille PPF Investmentsille. Tämä oli tärkeä askel mukautettaessa Vattenfallin toimintoja uuteen markkinaympäristöön ja kestävään energiajärjestelmään. Se antoi yritykselle hyvän aseman matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Lyhyellä aikavälillä kivihiilivarannot ovat edelleen tärkeitä, sillä ne takaavat sähkön- ja kaukolämpömarkkinoiden tuotantovarmuuden. Vattenfall omistaa tällä hetkellä seitsemän kivihiilivoimalaitosta ja vastaa niiden toiminnasta. Niistä kuusi on CHP-voimalaitosta Berliinin ja Hampurin alueella Saksassa ja yksi on lauhdevoimalaitos Hollannissa.

  • Moorburg ja Tiefstack Hampurissa, Saksassa
  • Wedel Schleswig-Holsteinissa, Saksassa
  • Reuter ja Reuter West Berliinissä, Saksassa
  • Biomassaa yhdessä käyttävä Moabit, Berliinissä, Saksassa
  • Hemweg 8 Amsterdamissa, Hollannissa.

Muutamia esimerkkejä Vattenfallin toimista kohti ilmastoneutraaliutta

Vattenfall toimii aktiivisesti saavuttaakseen ilmastoneutraaliuden ja pyrkii vähentämään sähköntuotannon CO2-päästöjä.

Hiilen asteittainen poistaminen ja investoinnit taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäviin teknologoihin vievät aikaa ja ovat kulmakivi Vattenfallin kumppanuuksissa, kuten Berliinin kaupungin kanssa. Vattenfall on investoinut esimerkiksi jo aikaisemmin lähes 900 miljoonaa kruunua hankkeisiin, jotka tähtäävät polttoaineena käytetyn ruskohiilen korvaamiseen maakaasulla suunniteltua aikaisemmin. Tämä toteutui toukokuussa 2017,  ja se pienentää Vattenfallin vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä Berliinissä 600 000 tonnilla.

Vattenfall suunnittelee korvaavansa vuoteen 2020 mennessä CHP Reuter C -kivihiilivoimalaitoksen power-to-heat-voimalaitoksella, joka mahdollistaa uusiutuvien energiavarojen integroinnin kaukolämmitysjärjestelmään sekä kaasulla toimivan vain lämpöä tuottavan boilerin. Samanaikaisesti Vattenfall on alkanut toimittaa höyryä Moorburgin voimalaitokselta teolliselle yhteistyökumppanille samalla alueella, mikä muuttaa laitoksen käytön lauhdesähköntuotannosta lämpövoimalaitokseksi.

Vattenfallin ainoa hiilivoimala Alankomaissa, Hemweg 8, on äskettäin päätetty sulkea viimeistään 2024.

Viimeksi päivitetty : 2018-08-24 09.38