Biomassa

Biomassa on uusiutuva energialähde, jota voidaan käyttää sekä lämmön- että sähköntuotannossa. Sillä voi olla tärkeä rooli CO2-päästöjen pienentämisessä olemassa olevissa hiilivoimaloissa ja vihreän lämmön tuotannossa.

Vattenfall on jo pitkään käyttänyt biomassaa lämmöntuotannossa ja aikoo lisätä biomassan yhteispolttoa hiilivoimaloissa ja siten pienentää CO2-päästöjä.

Vattenfall on yksi maailman suurimpia biomassan ostajia energiantuotannon tarpeisiin. Vattenfallin käyttämä biomassa koostuu valtaosin talous- ja teollisuusjätteen eloperäisestä osasta (noin 65 prosenttia). Loput biomassasta saadaan maa- ja metsätalouden sivutuotteista (noin 17 prosenttia kummastakin).

Yli 30 Vattenfallin lämpö- ja sähkövoimalaa käyttää energialähteenään kokonaan tai osittain biomassaa. Käytämme biomassaa yhteensä kolme miljoonaa tonnia vuodessa, minkä ansiosta Vattenfall on alan johtava biomassan käyttäjä. Yksi prosentti Vattenfallin sähköstä ja 14 prosenttia lämmöstä tuotetaan biomassalla.

Vattenfallilla on käynnissä useita biomassahankkeita Euroopassa.

Biomassan tulevaisuus

Vattenfall tekee jatkuvasti työtälisätäkseen biomassan käyttöä kivihiilivoimaloissaan. Biomassalla on keskeinen rooli Vattenfallin pyrkimyksissä vähentää CO2-päästöjä. Koska biomassaa voidaan ns. yhteispolttaa hiilivoimaloissa, se on tehokas tapa vähentää CO2-päästöjä.

Aurinko- ja tuulienergiaan verrattuna biomassan etuna on, että sitä voidaan käyttää, kun energiaa tarvitaan, joten se voi auttaa tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon vaihtelujen tasapainottamisessa.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-19 11:04