Aurinkoenergia

Aurinkosähkön kustannukset ovat laskeneet viime vuosina merkittävästi, minkä ansiosta se on  tulevaisuudessa yksi edullisimpia sähköntuotannon muotoja.

Laskevien kustannusten, korkean julkisen tuen ja pienten CO2-päästöjen ansiosta aurinkosähkön osuus kasvaa, mikä johtaa myös sen osuuden kasvuun sähköntuotannossa. 

Aurinkosähkön kapasiteetti, etenkin Euroopan kaltaisilla tiheään asutuilla alueilla, on melko erilainen perinteisiin voimalaitoksiin verrattuna. Aurinkosähköjärjestelmät ovat yksikkökooltaan huomattavasti pienempiä verrattuna ydinvoiman, hiilen ja kaasun tuotantoon. Asennuksia tehdään yhä suuremmissa määrin ja pienemmin kapasiteetein hajautettuina sähköjärjestelmään. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmien asentamisesta katoille tulee taloudellisesti entistä houkuttelevampaa, mikä johtaa enenevässä määrin hajautettuun sähköntuotantoon. Vattenfall selvittää useita tapoja avatakseen asiakkailleen tietä tässä muutoksessa kohti hajautettua energiantuotantoa. 

Vattenfall selvittää mahdollisuuksia kolmella pääalueella

  1. Suuren kokoluokan aurinkovoimaloiden kehittäminen etenkin paikoissa, joissa Vattenfallilla on mahdollisuus käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria kustannusten alentamiseksi. Yksi esimerkki tällaisesta on Parc Cynog -tuulivoimalamme yhteydessä Walesissa hiljattain käyttöönotettu 5 MW:n aurinkovoimala, joka vastaa 1 440 walesilaisen kotitalouden sähköntuotannosta.

  2. Vattenfall selvittää keinoja helpottaa sekä yksityis- että yritysasiakkaiden hajautettua sähköntuotantoa kulutuspaikassaan. Tämä johtaa uusiin energiapalveluihin, joissa Vattenfall tarjoaa ratkaisuja asiakkaidensa tarpeisiin ja antaa näille mahdollisuuksia tuottaa ja kuluttaa omaa aurinkosähköään.

  3. Muita liiketoimintamahdollisuuksia syntyy markkinoille pääsyyn liittyvien palveluiden ja sähkönhankintasopimusten tarjoamisesta pienen mittakaavan aurinkosähkön tuottajille, jotka etsivät markkinoita tuotantonsa ylijäämälle. Vattenfallilla on tietotaito ja olemassa olevat järjestelmät tarjota pienille ja keskisuurille aurinkosähkön tuottajille mahdollisuuksia aurinkosähkön myymiseksi ja markkinoimiseksi ja auttaa näitä siten optimoimaan tuotantoaan.

Viimeksi päivitetty : 2016-10-25 13.43