Energiantuotanto

Vattenfallin energiapaletissa heijastuvat toimintamaidemme energialajit. Näissä puitteissa pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme tekemällä sähköstämme puhtaampaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Vattenfallin lähestymistapa perustuu olemassa oleviin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin odotuksiin ja omistajalta saatuihin ohjeisiin. Viimeksi mainituissa todetaan selvästi, että Vattenfallin tulisi olla johtavassa asemassa kestävän energiantuotannon kehittämisessä.

Biomassa

Biomassa on uusiutuva energialähde, jota voidaan käyttää sekä lämmön- että sähköntuotannossa. Sillä voi olla keskeinen rooli olemassa olevien eurooppalaisten hiilivoimaloiden CO2-päästöjen vähentämisessä.

Lue lisää biomassatoiminnoistamme

Ydinvoima

Ydinvoimalla on keskeinen rooli monissa Euroopan maissa. Vattenfallin rooli Ruotsin ydinvoimaloiden rakentamisessa oli suuri, ja se omistaa ydinvoimaloita myös Saksassa. Vattenfall tehostaa jatkuvasti pyrkimyksiään saavuttaa täydellinen turvallisuustaso ja toimitusvarmuus.

Lue lisää ydinvoimatoiminnoistamme

Maakaasu

Maakaasu on Euroopassa kasvava energialähde, joka tarjoaa joustavuutta ja toimitusvarmuutta. Myös sen CO2-ominaispäästöt ovat muita fossiilisia polttoaineita pienemmät. Maakaasu tasapainottaa energiaportfoliotamme, niin että se heijastaa paremmin eurooppalaista energiapalettia.

Lue lisää maakaasutoiminnoistamme

Vesivoima

Vattenfallilla on vuosisataiset juuret vesivoimassa, ja omistamme yli 100 vesivoimalaa. Olemme yksi Euroopan suurimmista vesivoima-alan toimijoista, ja tavoitteemme on kartoittaa vesivoiman kasvumahdollisuuksia Euroopassa.

Lue lisää vesivoimatoiminnoistamme

Tuulivoima

Tuulivoima on Euroopan nopeimmin kasvava energialähde, ja sen rooli Euroopan ympäristötavoitteisiin vastattaessa on keskeinen. Vattenfall on yksi Euroopan suurimmista toimijoista tuulivoiman kehittämisessä ja käytössä. Vattenfall aikoo edelleen laajentaa tuulivoimatoimintojaan markkina-alueillaan.

Lue lisää tuulivoimatoiminnoistamme

Hiili

Hiili on tehokas ja edullinen energianlähde, joka sopii vakaaseen energian massatuotantoon.

Aurinko

Aurinkoenergia on nopeasti kasvava ja uusiutuva energialähde.

Lue lisää aurinkosähkötoiminnoistamme

Viimeksi päivitetty : 2016-10-24 14.59