Liiketoiminnot

Vattenfallilla on toimintoja energia-arvoketjun kaikissa osissa aina hankinnoista myyntiin. Pyrimme kaikilla toiminnoillamme tuottamaan voittoa markkinahintaan ja olemaan johtavien yritysten joukossa kehittämässä ympäristön kannalta kestävän kehityksen mukaista energiantuotantoa.

Toimintamme lyhyesti:

  • Sähkön ja lämmön osalta harjoitamme tuotantoa, jakelua ja myyntiä.
  • Kaasun osalta keskitymme myyntiin.
  • Harjoitamme myös energiakauppaa.

Päämarkkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Saksa ja Alankomaat.

Energianlähteet

Toimintamme rakentuu seuraavien energianlähteiden varaan:

Tutkimus- ja kehitystyö

Tutkimus- ja kehitysosastomme (R&D) (englanniksi) vastaa sellaisten lisäarvoa tuovien teknisten ratkaisujen tunnistamisesta ja kehittämisestä ja niiden käyttöönoton varmistamisesta, jotka tukevat yrityksemme strategiaa. Teemme tutkimus- ja kehitystyötä tuuli- ja vesivoiman, sähköajoneuvojen, älyverkkojen ja biomassan kaltaisilla osa-alueilla.

Viimeksi päivitetty : 2016-10-24 10.11