Historia

Tarinamme alkoi yli 100 vuotta sitten, kun Trollhättanin kanava Ruotsissa koki uudelleenjärjestelyitä. Nykyisin Vattenfall on yksi Euroopan suurimmista sähköntuottajista ja suurin lämmöntuottaja. Meillä on ollut hieno matka – joka on vasta alussa.

Tee aikamatka historiaamme ja seuraa alla olevia virstanpylväitä:

1909 Trollhättanin kanavan ja vesivoimalan uudelleenjärjestelyt ja niiden siirtyminen Swedish State Power Boardille on Vattenfallin ensiaskel. Ruotsin valtio on ostanut Trollhättanin vesioikeudet muutamaa vuotta aikaisemmin ja aloittaa nyt aktiivisen osallistumisen tähän kehittyvään sähköntuotantoteknologiaan.

1909–1916 Ensimmäiset suuret vesivoimalat rakennetaan: Olidan, Porjus ja Älvkarleby.

1951 Käyttöön vihitään Harsprångetin vesivoimala, monessa mielessä maailman suurin vesivoimala. Samana vuonna otetaan käyttöön maailman ensimmäinen 400 kilovoltin siirtolinja, joka ulottuu Pohjois-Norlannista Keski-Ruotsin Hallsbergiin.

1952 Koko Ruotsin sähköverkko liitetään yhteen.

1954 Vattenfall ottaa käyttöön Gotlannin ja mantereen välillä maailman ensimmäisen kaupallisen suurjännitetasavirtakaapelin.


1975–1976
Vattenfallin kaksi ensimmäistä ydinreaktoria, Ringhals 1 ja 2, otetaan käyttöön. 1970- ja 1980-luvuilla Ruotsiin rakennetaan 12 reaktoria, joista seitsemän on Vattenfallin omistuksessa.

1992 Vattenfall muuttuu valtionyhtiöstä Vattenfall AB -osakeyhtiöksi. Vastuu kansallisesta sähköverkosta, Ruotsin suurjänniteverkosta, siirtyy vastaperustetulle valtion virastolle, jonka nimi on Svenska Kraftnät.

1995 Vattenfallin hallitus laatii Vattenfallille kansainvälisen kasvustrategian.

1996 Ruotsin sähkömarkkinat avataan kilpailulle. Sähköverkkotoiminta erotetaan lakisääteisesti sähkön tuotannosta ja myynnistä.

Laajentuminen Euroopassa


1996
 Vattenfallin kansainvälinen laajentuminen saa alkunsa vuonna 1996 yhtiön ostaessa Hämeen Sähkön Suomesta. Hampuriin avataan edustusto, ja Vattenfall aloittaa toiminnan Saksan markkinoilla VASA Energy -yhteisyrityksen kautta.

1998 Saksan sähkömarkkinat avataan kilpailulle huhtikuussa.

1999 Vattenfall hankkii Hampurin kaupungilta 25,1 % kaupungin HEW-energiayhtiön osakkeista. Sopimukseen sisältyy optio vielä 25,1 % myymisestä Vattenfallille. Barsebäck 1 -ydinreaktori poistetaan käytöstä Ruotsin parlamentin päätöksellä.

2000 Tammikuussa Vattenfall ostaa 55 % puolalaisesta EW-lämmöntuotantoyhtiöstä Varsovassa. Elokuussa allekirjoitetaan E.ONin kanssa sopimus osake-enemmistön hankkimisesta Berliinin energiayhtiöstä, Bewagista. Kaupan kuitenkin estää yhdysvaltalainen Southern Energy -yhtiö (nykyinen Mirant).

2001 Helmikuussa Vattenfall ostaa 32 % osuuden puolalaisesta GZE-jakeluyhtiöstä. Toukokuussa Vattenfallista tulee HEW:n enemmistöosakas E.ON- ja Sydkraft-osakeostojen myötä. Samoin toukokuussa HEW ostaa sähköntuottajayhtiö VEAG:n, joka omistaa myös Itä-Saksan sähköverkon, sekä ruskohiiltä tuottavan LAUBAG-yhtiön.

2002 Tammikuussa Vattenfall ostaa Mirantin kaikki Bewag-osakkeet. Vattenfallin Saksasta hankkimat yritysomistukset kootaan Vattenfall Europe AG -yhtiöön. Se syntyy muodollisesti elokuussa HEW:n ja VEAG:n sekä LAUBAGin fuusioituessa. Näin Vattenfallista tulee Saksan kolmanneksi suurin sähköntuottaja.

2003 Tammi-helmikuussa Bewag sulautuu Vattenfall Europe AG:hen. Vattenfall kasvattaa osuutensa puolalaisesta EW-yhtiöstä 70 %:iin ja GZE:stä 54 %:iin.

2005 Huhtikuussa Vattenfall ostaa 35,3 % tanskalaisen Elsam A/S:n osakkeista. Barsebäck 2 -ydinreaktori suljetaan 31. toukokuuta. Elokuussa Vattenfall ilmoittaa hankkineensa omistukseensa yli 95 % Vattenfall Europe AG:n osakkeista ja käynnistää vähemmistöosakkaiden osakkeiden pakkolunastuksen.

2006 Tammikuun 1. päivänä paikalliset saksalaiset tavaramerkit HEW ja Bewag sekä puolalaiset tavaramerkit EW ja GZE väistyvät Vattenfall-tavaramerkin tieltä. Vattenfall kasvattaa omistusosuutensa molemmissa puolalaisyhtiöissä 75 %:iin. Heinäkuun 1. päivänä Vattenfall hankkii tanskalaisia tuulivoima-alan ja yhdistetyn lämpö- ja sähkövoima-alan osuuksia tanskalaiselta DONG-yhtiöltä antaen vaihdossa omistusosuuksia Elsam A/S:stä ja I/S Avedöre 2:sta. Hiilen talteenottoon ja varastointiin keskittyvän pilottivoimalan rakentaminen Schwarze Pumpeen aloitetaan.


2007
Lillgrundin tuulivoimapuisto otetaan käyttöön, ja sen 48 turbiinia alkavat tuottaa sähköä vuoden lopulla.

2008 Vattenfall määrittää syksyn aikana puhdasta sähköä tavoittelevan strategisen suuntansa – Making electricity clean. Tähän kiteytyy myös Vattenfallin ympäristövisio – olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Syyskuussa Saksassa vihitään käyttöön maailman ensimmäinen CCS-koelaitos, jossa käytetään happipolttotekniikkaa. Syksyn mittaan Vattenfall hankkii Yhdistyneestä kuningaskunnasta useita tuulivoimayhtiöitä: AMEC Wind Energy Ltd:n, Eclipse Energy UK Plc:n ja Thanet Offshore Wind Ltd:n, maan suurimman merituulipuiston, jonka rakennustyöt ovat valmiina alkamaan.

2009 Heinäkuun 1. päivänä Vattenfall hankkii 49 % hollantilaisesta yhtiöstä N.V. Nuon Energystä, jossa on noin 6 000 työntekijää, ja ottaa haltuunsa yhtiön operatiivisen johdon. Vattenfall aikoo lunastaa loput 51 % yhtiöstä kolmessa erässä seuraavien viiden vuoden kuluessa. Vattenfall käynnistää yhteistyön autonvalmistajien (BMW:n ja Volvon) kanssa sähköautojen ja ladattavien hybridien kehittämiseksi.

Vattenfallin satavuotisjuhlaa vuonna 2009 vietetään monenlaisilla ulkoisilla ja sisäisillä tapahtumilla koko vuoden ajan.

2010 Toukokuussa Vattenfall myy 50 Hertz Transmission GmbH:n, suurjännitesiirtoverkkonsa Saksassa. Syyskuussa Vattenfall julkistaa uuden strategisen suuntansa ja uuden, liiketoimintapohjaisen organisaatiorakenteen, joka korvaa aiemman maantieteellisen organisaatiorakenteen. Niin ikään syyskuussa Vattenfall avaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa Thanetin, maailman suurimman merituulipuiston.

2011 Seurauksena Saksan liittopäivien 30. kesäkuuta tekemästä päätöksestä sulkea maan kaikki 17 ydinvoimalaa vuoteen 2022 mennessä Vattenfall on pakotettu alentamaan kahden ydinvoimalansa, Brunsbüttelin ja Krümmelin, kirjanpitoarvoa ja tekemään alaskirjauksia ydinpolttoaineen käytöstä poistamisen takia. Vuoden aikana toteutetaan lukuisia divestointeja, mikä on osa Vattenfallin strategiaa, johon kuuluu keskittyminen muutamalle päämarkkina-alueelle. Esimerkiksi Vattenfallin Puolan- ja Belgian-toiminnot sekä osa Suomen toiminnoista divestoidaan.

2012 Heinäkuun 31. päivänä Vattenfall jättää Ruotsin Säteilyturvavirastolle (SSM) hakemuksen uusien ydinreaktorien rakentamiseen sovellettavien ehtojen selvittämiseksi.

Marraskuun 1. päivästä lukien Vattenfallin organisaatioon tehdään useita muutoksia. Perustetaan kaksi uutta liiketoimintayksikköä: Business Division Nuclear Power ja Business Division Sustainable Energy Projects. Tuulivoiman tuotantoyksikkö sisällytetään BD Productioniin.

Marraskuun 28. päivänä järjestetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa otetaan käyttöön Vattenfallin uudet taloudelliset tavoitteet. Tässä yhteydessä yhtiö esittelee myös uudet kestävyystavoitteensa. 

2013 Syyskuun 22. päivänä Hampurissa pidettiin kansanäänestys siitä, pitäisikö kaupungin ryhtyä toimiin kaikkien kaupungin sähkö-, maakaasu- ja kaukolämpöverkkojen hankkimiseksi takaisin kaupungin omistukseen. Niukka enemmistö, 50,9 prosenttia, kannatti verkkojen takaisinostamista. Vattenfall osti kaupungin sähkö- ja lämpöverkot vuonna 2001 ostaessaan Hampurin kaupungin osakkeet energiayhtiö HEW:stä.

Vuonna 2011 Vattenfall myi 25,1 prosenttia sähkö- ja kaukolämpöverkosta kaupungille. Maakaasuverkon omistaa E.ON. Toimilupa sähköverkkotoiminnan harjoittamiseen vanhenee vuoden 2014 lopussa. Toimiluvan voittava yhtiö voi ostaa verkot.

Kansanäänestyksen jälkeen Hampurin kaupunki ja Vattenfall aloittivat neuvottelut loppujen 74,9 prosentin sähkö- ja kaukolämpöverkoista myymisestä. Helmikuun 7. päivänä 2014 lyötiin lukkoon Vattenfallin osuuden myyminen sähköverkkoyhtiö Stromnetz Hamburg GmbH:sta.

2015 Vattenfallin suunnitelma Saksan ruskohiilitoiminnoista luopumiseksi jatkuu vuoden aikana. Vattenfall sopii Pohjois-Jyllannin CHP-voimalan myynnistä Tanskassa. Tämän kaupan myötä Vattenfall on nyt luopunut kaikista fossiilisilla polttoaineilla toimivista voimaloistaan Tanskassa.

Vattenfall päättää sulkea Ringhalsin ydinvoimalan ykkös- ja kakkosreaktorit vuosina 2020 ja 2019, siis viisi vuotta aiemmin suunniteltua aikaisemmin, sähkön alhaisista hinnoista ja suuremmista kustannuksista johtuvan heikon kannattavuuden vuoksi.

Vattenfall investoi edelleen tuulivoimaan. DanTysk-merituulivoimapuisto Saksassa ja Clashindarroch-maatuulivoimapoisto Koillis-Skotlannissa vihitään käyttöön. Vattenfall ja ruotsalainen eläkeyhtiö AMF allekirjoittavat kumppanuussopimuksen, jonka mukaan AMF ostaa 49 % Vattenfallin Ormonden merituulivoimapuistosta Britannian luoteisosassa.

2016 Vattenfall allekirjoitti sopimuksen Saksassa olevan ruskohiilitoimintansa myymisestä tšekkiläiselle energiayhtiölle EPH:lle ja sen rahoituskumppanille PFF Investmentille. Omistaja Ruotsin valtio vahvisti hyväksyvänsä myynnin. Vattenfall vei myynnin päätökseen syyskuussa EU-komission hyväksymisen jälkeen.

Vattenfallin ensimmäinen suurempi aurinkopuisto (5 MW), joka on Parc Cynog -tuulivoimapuiston vieressä Walesissa, valmistui ja alkoi tuottaa sähköä. Horns Rev 3 -merituulivoimapuiston (407 MW) rakentaminen Tanskan länsirannikon edustalle aloitettiin. Kentish Flats -merituulivoimapuiston laajennus Britanniassa vihittiin (yhteensä 150 MW). Vattenfallin saksalainen Sandbank-merituulivoimapuisto (288 MW) aloitti sähkön tuotannon. Vattenfall voitti kilpailun rannikon läheisen (ns. ”near shore”) tuulivoimalan rakentamisesta Jyllannin länsirannikon ulkopuolelle (kokonaiskapasiteetti 350 MW).

Kun energiasopimuksen yhteydessä oli päätetty ydinvoiman tehoverosta luopumisesta, Vattenfallin hallitus päätti investoida riippumattomaan ydinjäähdytykseen Forsmarkin kolmessa ydinreaktorissa.

Latausverkosto InCharge, jonka Vattenfall rakentaa yhdessä kumppanuusyritystensä kanssa Ruotsissa ja Pohjois-Euroopassa, lanseerataan sähköautojen latauksen yksinkertaistamiseksi. Vattenfall vihki Tukholman eteläpuolella Södertäljessä Pohjoismaiden ensimmäisen sähköhybridibussilinjan, joka käyttää langatonta pysäkkilatausta.

2017 Julkisuuteen ilmoitettiin useista innovatiivisista yhteistyöhankkeista, jotka voivat pienentää Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla: Vattenfall ja Preem sopivat selvittävänsä mahdollisuutta käyttää ilmastoystävällistä vetykaasua suurimittaisessa biopolttoaineen tuotannossa. HYBRIT-aloite, joka on SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteishanke fossiilittomaan teräkseen liittyen. Vattenfall ja Cementa tutkivat mahdollisuutta sementtituotannon sähköistämiseksi kyseisen tuotannon aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Vattenfall vakiinnutti sähköverkkotoimintaansa, osti sähkö- ja maakaasutoimittaja iSupplyEnergyn sekä aloitti uusiutuvan sähkön myynnin suurille yritysasiakkaille Isossa-Britanniassa.

Vattenfallin suurin maatuulivoimapuisto, walesilainen Pen y Cymoedd, sekä saksalainen merituulipuisto Sandbank vihittiin käyttöön.

Vattenfall tulee EV100-aloitteen puitteissa muuntamaan koko 3 500 autoa käsittävän autokantansa sähköautoiksi seuraavien viiden vuoden aikana.

Vattenfall InHouse lanseerataan, mikä tarjoaa uusia älykkäitä energiapalveluita ruotsalaisille asumisoikeusyhdistyksille ja kiinteistönomistajille.

Investointipäätös Berliiniin sijoitettavaan uuteen, ilmastoystävälliseen ja kaasukäyttöiseen lämpövoimalaan sekä ruotsalaisen Ringhalsin ydinvoimalan reaktoreiden 3 ja 4 riippumattomaan jäähdytysjärjestelmään.

Viimeksi päivitetty : 2018-05-25 15.49