Toimintamme

Kestävä tuotanto

Tehtävämme on harjoittaa energialiiketoimintaa, tuottaa voittoa markkinahintaan ja olla johtavien yritysten joukossa kehittämässä ympäristön kannalta kestävää energiantuotantoa.  

Missio, visio ja strategia

Johtava energia-alan yritys

Olemme yksi Euroopan suurimmista sähköntuottajista. Päätuotteemme ovat sähkö, lämpö ja maakaasu.

Vattenfall lyhyesti

Markkinat

Vattenfall keskittyy kolmeen päämarkkina-alueeseen:

  • Pohjoismaat
  • Saksa
  • Hollanti

Meillä on TOP-3-asema kaikilla näillä markkinoilla.

Vattenfallin markkinat

Energiakauppa

Olemme yksi johtavista Euroopan energiateollisuudessa kauppaa käyvistä yrityksistä.

Tutustu Asset Optimisation and Trading -liiketoimintayksikköön

Tuotanto

Sähkön ja lämmön osalta Vattenfall toimii kaikissa arvoketjun osissa:

  • Tuotanto
  • Jakelu
  • Myynti

Kaasun osalta keskitymme myyntiin.

Lisää tuotannosta

Vesivoima

Vesivoima on uusiutuva energialaji. Se on taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto, jonka toimitusvarmuus on hyvä ja hiilidioksidipäästöt vähäisiä.

Lue lisää vesivoimasta

Tuulivoima

Tuulivoima on Euroopan nopeimmin kasvava energialaji ja tärkeä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Lue lisää tuulivoimasta

Tutkimus- ja kehitystyömme

Vattenfallin tutkimus- ja kehitystyöllä pyritään kehittämään tulevaisuuden energiajärjestelmää. Tavoitteena on siirtyä kohti matalia CO2-päästöjä aiheuttavaa tuotantoa.

Lue tutkimus- ja kehitystyöstä

Tärkeitä tietoja ja lukuja

Tietoja ja lukuja 2013

Nettoliikevaihto 171,7 miljardia Ruotsin kruunua
Liikevoitto -6,5 miljardia Ruotsin kruunua
Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto 27,9 miljardia Ruotsin kruunua
Sähköntuotanto 181,7 TWh
Työntekijöitä 31 819 kokoaikaiseksi muutettuna

Vattenfall lukuina

Investointiohjelma 2014 - 2018
Investoinnit mdr SEK
Sähkö- ja lämpöverkko, IT 30 30
Tuulivoima 11 11
Ydinvoima 14 14
Vesivoima 8 8
Biomassa ja jäte 5 5
Maakaasu 15 15
Hiili 22 22

Investointisuunnitelma viisivuotiskaudella 2014-2018 on 105 miljardia euroa.

Vuorovaikutteisen kuvan nähdäksesi sinun on päivitettävä internetselaimesi uudempaan versioon

Sitoutumisemme

Sponsorointi

Vattenfallin sponsorointitoiminnan tavoitteena on tukea aloitteita yhteisöissä, joissa toimimme ja tuoda lisäarvoa yhteiskunnalle.

Lisää sponsoritoiminnastamme

Katso video Vattenfallin sponsorointiyhteistyöstä