Toimintamme

Strategia

Strategiamme ja strategisten päämääriemme perustana toimivat ilmasto- ja kestävyystavoitteemme sekä omistajan yritykselle antamat ohjeet, joiden mukaan yrityksemme on tuotettava markkinaehtoista voittoa.

Vattenfallin strategia ja strategiset tavoitteet

Johtava energia-alan yritys

Olemme yksi Euroopan suurimmista sähköntuottajista. Päätuotteemme ovat sähkö, lämpö ja maakaasu.

Konsernissa on noin 20 000 työntekijää.

Vattenfall lyhyesti

Markkinat

Vattenfallin päämarkkina-alueita ovat Tanska, Suomi, Alankomaat, Saksa, Iso-Britannia ja Ruotsi.

Olemme Euroopan suurimpia sähkön ja lämmön jälleenmyyjiä sekä tuottajia.

Vattenfallin markkinat

Tuotanto

Sähkön ja lämmön osalta Vattenfall toimii kaikissa arvoketjun osissa:

  • Tuotanto
  • Jakelu
  • Myynti

Kaasun osalta keskitymme myyntiin.

Lisää tuotannosta

Tuulivoima

Tuulivoima on Euroopan nopeimmin kasvava energialaji ja tärkeä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Lue lisää tuulivoimasta

Vesivoima

Vesivoima on uusiutuva energialaji. Se on taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto, jonka toimitusvarmuus on hyvä ja hiilidioksidipäästöt vähäisiä.

Lue lisää vesivoimasta

Tutkimus- ja kehitystyömme

Vattenfallin tutkimus- ja kehitystyöllä pyritään kehittämään tulevaisuuden energiajärjestelmää. Tavoitteena on siirtyä kohti matalia CO2-päästöjä aiheuttavaa tuotantoa.

Lue tutkimus- ja kehitystyöstä