Ydinvoiman tulevaisuus

Ydinteknologiaa kehitettäessä eurooppalainen tutkimus on keskeisessä roolissa, ja se keskittyy mm. jätteen hallintaan ja polttoaineen säilyttämiseen.

Olemassa olevat reaktorit pystyvät käyttämään vain pienen osan käytettävissä olevasta ydinpolttoaineesta. Energiaylijäämä voidaan ottaa talteen vain, jos käytetty polttoaine käsitellään uudelleen ja kierrätetään polttoainekiertoon. Parantamalla reaktorin rakennetta tai tarjoamalla parempia mahdollisuuksia ydinpolttoaineen uudelleenkäsittelyyn ja -käyttöön voitaisiin vähentää vaarallisen jätteen määrää ja tehostaa olemassa olevien uraaniresurssien käyttöä.

Seuraavat sukupolvet

Ydinreaktorin kehitys jaetaan sukupolviin. Nykyisin käytössä olevat modernit reaktorit edustavat 3. sukupolvea. Sukupolven 3+ reaktoreissa moderni teknologia yhdistyy tulevaisuuden teknologiaan. Näitä reaktoreita on jo rakenteilla.

Tulevaisuuden teknologisiin kehitysaskeliin kuuluu myös 4. sukupolvi, jonka reaktoreja ei kuitenkaan saada käyttöön ennen kuin useiden vuosikymmenten päästä.

Fuusioenergia

Fuusioenergia perustuu siihen, että kaksi kevyttä ydintä yhdistetään, jolloin syntyy uusi, raskaampi ydin. Fuusiossa syntyy suuria määriä energiaa lämmön muodossa, ja tätä lämpöä voidaan käyttää sähköntuotantoon.

Fuusioenergian etuna on, että sen avulla saadaan poikkeuksellisen suuria määriä energiaa ja sen voimanlähteenä toimivat edulliset, tavalliset materiaalit. Lisäksi se ei jätä jälkeensä vaarallista jätettä. Haittapuoli taas on se, että fuusioenergia edellyttää erittäin korkeita lämpötiloja, joiden hallitseminen on vaikeaa. Fuusiotutkimusta on tehty jo 1950-luvulta saakka, mutta on epäselvää, tuleeko fuusioenergiasta koskaan kaupallisesti kannattavaa.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-18 12.41