Ydinvoiman historia

Ydinvoimaa käytettiin ensi kerran sähköntuotantoon 1950-luvulla.

Maailman ensimmäinen kaupalliseen sähköntuotantoon valjastettu ydinvoimala Calder Hall Ison-Britannian Sellafieldissä valmistui vuonna 1956, ja siellä tuotettiin sähköä sekä plutoniumia puolustustarkoituksiin.

Vuodesta 1960 aina 1970-luvun loppupuolelle maailman ydinvoimakapasiteetti kasvoi hädin tuskin 1 GW:stä yli 100 GW:hen. Massiivisen kasvun taustalla oli sähkönkulutuksen lisääntyminen ja 1970-luvun öljykriisin vauhdittama poliittinen halu päästä eroon öljyriippuvuudesta.

Julkinen mielipide ydinvoimaa kohtaan muuttui kriittisemmäksi 1970-luvun puolivälissä. Alettiin pelätä onnettomuuksia, ja radioaktiivisen jätteen käsittelyyn liittyi epävarmuutta.

Kritiikki kasvoi 28.3.1979, kun Three Mile Islandin ydinvoimalassa Harrisburgissa, Yhdysvaltain Pennsylvaniassa, koettiin teknisten virheiden sarja, joka johti osittaiseen sulamiseen. Yksi reaktori tuhoutui, mutta radioaktiivista materiaalia ei päässyt vuotamaan, eikä kukaan loukkaantunut. Onnettomuus vaikutti kuitenkin merkittävästi julkiseen keskusteluun ja menettelytapojen kehitykseen.

Tsernobylissä Pohjois-Ukrainassa tapahtui vakava ydinonnettomuus vuonna 1986. Uraanipolttoaine ylikuumeni ja suli, ympäröivä grafiitti syttyi palamaan ja suuria osia voimalasta räjähti kuumuuden sekä grafiitin ja höyryn välillä tapahtuneen reaktion seurauksena. Radioaktiivista ainesta levisi suuriin osiin Eurooppaa. Yksi tähän johtaneista syistä oli, ettei Tsernobylin reaktorissa ollut vuototiivistä suojakupua reaktorin ympärillä toisin kuin nykyisin, kun kaikissa voimaloissa on sellainen.

30 henkilöä kuoli onnettomuudessa välittömästi, ja 134 sai akuutteja säteilyvammoja. Voimalan läheisyydessä entisen Neuvostoliiton alueella todettiin lisääntynyt määrä kilpirauhassyöpätapauksia, jotka yhdistettiin Tsernobylin onnettomuuteen.

Onnettomuuden jälkeen maailmanlaajuinen paine luopua ydinvoimasta kasvoi, ja Italia sulki kaikki neljä reaktoriaan vuoteen 1990 mennessä.

Three Mile Islandin ja Tsernobylin onnettomuuksista tehdyt johtopäätökset ovat johtaneet turvallisuuden lisäparannuksiin toimivissa ydinvoimaloissa.

Viime vuosina ihmisten asenteet ydinvoimaa kohtaan ovat muuttuneet myönteisimmiksi, ja useissa maissa on päätetty korvata vanhat reaktorit uusilla tai laajentaa ydinvoimakapasiteettia.

Saksan hallitus on päättänyt luopua ydinvoiman käytöstä.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-18 12.44