Voimalan rakentaminen

Ydinvoimalaprojektin suunnittelua ohjaavat useat tekijät, esimerkiksi maantieteellinen sijainti, paikallisten asukkaiden hyväksyntä, laajamittaiset lupaprosessit, pitkä rakennusaika, pätevien suunnittelijoiden ja johdon saatavuus ja radioaktiivisen jätteen varastointi.

Taloudelliset olosuhteet

Uuden reaktorin rakentaminen vaatii mittavia investointeja. Toisaalta taas reaktorin käyttöikä on pitkä. Ydinvoimala tuottaa sähköä 40‒60 vuoden ajan. Lisäinvestoinnit turvallisuuteen ja voimalan modernisointiin voivat olla tarpeen.

Projektin pitkäkestoinen luonne voi lisätä riskiä, että epävarmuustekijät lisääntyvät ja vaikeuttavat projektia. Riskejä ovat lakisääteiset vaatimukset, rahoitusehdot ja sähkön hintakehitys tulevaisuudessa.

Sijaintipaikan valitseminen

Monet reaktorit sijoitetaan rannikon läheisyyteen, jolloin merivettä voidaan käyttää lauhduttimen jäähdytykseen. Voimalaa ei kannata sijoittaa liian kauas loppukäyttäjistä, sillä jos kuljetusmatka on pitkä, paljon sähköä menee hukkaan.

Uusia reaktoreita ei ole rakennettu vuosiin. Tämä lisää epäonnistumisriskiä, mitä tulee aikataulujen pitävyyteen, ja se voi mahdollisesti kasvattaa kustannuksia. Tämä epävarmuus kuitenkin väistyy sitä mukaa kun uusia voimaloita rakennetaan.

Käytetyn ydinpolttoaineen varastointi

Radioaktiivisen jätteen pitkäkestoinen varastointi on keskeinen kysymys uusia ydinvoimaloita suunniteltaessa.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-11 16.33