Tietoa ydinvoimasta

Vuonna 2010 EU-alueella oli toiminnassa 143 ydinreaktoria, ja neljä uutta oli rakenteilla. Yhteensä näiden voimaloiden kokonaiskapasiteetti on 135 GW, ja niissä tuotetaan yli 28 prosenttia EU:n sähköstä.

Ydinvoimalla on tärkeä rooli monissa Euroopan maissa, sillä se on toimitusvarmaa ja sen CO2-päästöt ovat matalia.

Suuria eroja Euroopan maiden välillä

EU:n osuus ydinvoimalla tuotetusta sähköstä maailmassa on noin yksi kolmannes, mutta ydinvoiman merkitys vaihtelee laajalti Euroopan maiden välillä. Useissa maissa ydinvoimaa ei ole lainkaan, kun taas esimerkiksi Ranskassa on käytössä 58 reaktoria, ja se tuottaa kolme neljäsosaa kokonaissähköntuotannostaan ydinvoimaloissa.

Useissa Euroopan maissa on käynnistetty keskustelut uusista ydinvoimalahankkeista.

– Vuonna 2002 Suomen hallitus näytti vihreää valoa uuden ydinreaktorin rakentamiselle Olkiluodon voimalaan.

– Isossa-Britanniassa vanhojen reaktorien osuus on suhteellisen korkea, ja ne suljetaan tämän hetkisten suunnitelmien mukaan vuoteen 2023 mennessä. Suunnitelmissa on ottaa käyttöön useita uusia reaktoreita vuoteen 2020 mennessä.

– Kesällä 2010 Ruotsin hallitus teki päätöksen, jolla uusien reaktorien rakennuskielto kumottiin.

Saksassa hallitus on kuitenkin päättänyt luopua ydinvoiman käytöstä.

Ydinvoiman osuus sähköntuotannossa (2016)

Lähde: IAEA
Suurennettu kuva

Energiakolmio

Yhteiskunnan energiatarpeiden täyttäminen edellyttää kolmen eri tekijän saamista tasapainoon: kilpailukyvyn, toimitusvarmuuden sekä ympäristön ja ilmaston. Yksikään energialähde ei ole kaikista näkökulmista tarkasteltuna optimaalinen. Tässä energiakolmiossa kuvataan ydinvoiman haittoja ja hyötyjä.

Ilmasto ja ympäristö: Ydinvoimasta aiheutuu sen käyttöiän aikana matalia CO2-päästöjä. Korkea-aktiivisen jätteen, kuten käytetyn ydinpolttoaineen, käsittely edellyttää turvallista ja pitkäaikaista varastointipaikkaa. Joidenkin arvioiden mukaan vaadittava aika voi olla jopa 100 000 vuotta. Uraanin louhinta aiheuttaa haittaa luonnolle, tosin moderneja louhintamenetelmiä noudatettaessa ympäristölle aiheutuneet vahingot korvataan louhinnan päätyttyä.

Toimitusvarmuus: Ydinvoimalla voidaan tuottaa sähköä tasaisesti ja suuria määriä, ja polttoaineen saatavuus on vakaata. Uraania on luonnossa yleisesti useissa paikoissa ympäri maailman. Reaktorit sammutetaan säännöllisesti, ja käyttökatkojen aikana huolehditaan suunnitelman mukaisista huoltotoimista ja tehdään uudistuksia. Tavallisesti tämänkaltaisia käyttökatkoja on kerran vuodessa. Ne suunnitellaan toteutettaviksi lämpiminä vuodenaikoina energiankulutuksen ollessa matalampaa.

Kilpailukyky: Uuden ydinvoimalan rakentaminen vaatii mittavia investointeja, mutta voimala pystyy tuottamaan suuria määriä sähköä, ja sen käyttöikä on pitkä. Polttoaine-, käyttö- ja huoltokustannukset ovat yleensä suhteellisen matalia.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-11 16.36