Vesivoiman tulevaisuus

Tulevaisuuden eurooppalaisissa vesivoimainvestoinneissa on kyse tehokkuustoimista ja olemassa olevien vesivoimaloiden parannuksista sekä uusista vesivoimateknologioista.

Euroopassa vesivoima on kehittynyttä. Vaikka vesivoiman käyttö sähköntuotannossa lisääntyy absoluuttisesti mitattuna Euroopassa, sen osuus kokonaisenergiantuotannosta laskee hieman. Vesivoiman kyky varastoida energiaa ja toimia säätövoimana on aiempaa tärkeämpää, kun vaihtelevasti saatavilla olevien uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttö lisääntyy.

Pienten vesivoimaloiden globaali potentiaali

Pienillä vesivoimaloilla on merkittävä potentiaali. Kuten suurissa vesivoimaloissa, myös pienten voimaloiden sähköntuotanto on uusiutuvaa ja edullista. Näillä voimaloilla on kuitenkin vaikutusta myös ympäröivään luontoon. Pienten vesivoimaloiden haittapuoli suurempiin verrattuna on, että ne eivät pysty takaamaan samaa toimitusvarmuutta, sillä usein niistä puuttuu säännöstely- tai varastointikapasiteetti, eikä niitä siksi voida käyttää säätövoimana.

Tällä hetkellä ratkottavana on useita lakisääteisiä rajoitteita, ennen kuin pieniä vesivoimaloita voidaan laajamittaisemmin alkaa hyödyntää

Pumppausteho lisää järjestelmän luotettavuutta

Pumppuvoimalaitoksilla on tärkeä rooli energiajärjestelmissä, sillä niissä pystytään varastoimaan energiaa ja tasoittamaan sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä eroa. Kun sähköntuotanto on korkealla ja kulutus matalalla (esimerkiksi yöllä kesäkuukausina), tuotannon ylijäämä käytetään veden pumppaamiseen voimalan yläpuolisiin altaisiin. Kun sähkönkulutus taas on sen tuotantoa korkeampaa (esimerkiksi päivällä tai talvella), vesi päästetään virtaamaan ylemmästä altaasta ja sähköä tuotetaan perinteisen vesivoimalan tapaan. Pumppuvoimalaitokset ovat kuitenkin nettoenergian kuluttajia, mikä tarkoittaa, että keskimäärin ne kuluttavat energiaa enemmän kuin tuottavat.

Pumppuvoimalaitosten ja aurinkoenergia-asemien ja tuuliturbiinien yhdistämisellä turvataan toimitusvarmuus ja tasainen tuotantokapasiteetti sääolosuhteista riippumatta. Tämä menetelmä hyödyntää tuulesta ja auringosta saatua uusiutuvaa energiaa ja yhdistää sen pumppuvoimalaitoksen energian varastointikapasiteettiin. Näin yhdistettyinä voimaloista tulee nettoenergian tuottajia. Kyseinen toiminta on kuitenkin vielä kehitysasteella.

Uusien teknologioiden esiinmarssi

Vaikka uusien teknologioiden, kuten aalto- ja vuorovesienergian ja osmoosivoiman potentiaali on merkittävä, ne ovat yhä kehitysvaiheessa. Niiden merkitystä tulevaisuuden energiajärjestelmissä on vaikeaa ennustaa.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-11 16.04