Tietoa vesivoimasta

Vesivoimassa valjastetaan käyttöön veden liike-energia. Se on kiistatta EU-maiden johtava uusiutuvan energian lähde.

Eurostatin mukaan vesivoiman osuus EU:n sähköntuotannosta oli noin 12 % ja sen osuus uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä noin 40 % vuonna 2014.

Vesivoima Euroopassa

Suuren vesivoimalan rakentaminen edellyttää oikeanlaisen vesistön olemassaoloa. Siksi vesivoiman osuus energiapaletista Ruotsin, Ranskan ja Itävallan kaltaisissa maissa, joissa on suuret korkeuserot ja sopivia vesistöjä, on erittäin korkea. Norjassa vesivoiman osuus kokonaissähköntuotannosta on yli 99 prosenttia. Se on Euroopan suurin vesivoiman tuottaja. Tanskan, Saksan ja Puolan kaltaisissa maissa taas ei ole vesivoimaan tarvittavia olosuhteita.

Globaalien ja paikallisten näkökulmien välinen konflikti

Laajamittaisesti ajatellen vesivoiman vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön ovat hyvin vähäisiä. Suurella vesivoimalalla on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia ympäristöön voimalan ja vesistön välittömässä läheisyydessä. Tämä aiheuttaa erilaisia eturistiriitoja.

Kasvava huoli ilmaston lämpenemisestä on parantanut suuren yleisön käsityksiä vesivoimasta, ja se nähdään osittaisena ratkaisuna ympäristönmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin. Kyse ei ole siitä, onko vesivoima myönteinen vai kielteinen asia, vaan ennemminkin siitä, kuinka pilaantumattomia vesistöjä tulisi suojella ja jokien monimuotoisuutta lisätä.

Veden luonnollinen kiertokulku

Energiakolmio

Yhteiskunnan energiatarpeiden täyttäminen edellyttää kolmen eri tekijän saamista tasapainoon: kilpailukyvyn, toimitusvarmuuden sekä ympäristön ja ilmaston. Yksikään energialähde ei ole kaikista näkökulmista tarkasteltuna optimaalinen. Tässä energiakolmiossa kuvataan vesivoiman haittoja ja hyötyjä.

 

Ilmasto ja ympäristö: Vesivoima on uusiutuva energialähde, josta ei aiheudu juuri lainkaan ilmastoon ja ympäristöön vaikuttavia päästöjä. Voimalat ovat kuitenkin merkittävä maisemahaitta ja vaikuttavat jokien ekosysteemeihin. Voimala voi vaikuttaa myös lähiympäristön eläin- ja kasvikuntaan.

Toimitusvarmuus: Vesivoimalat tuottavat suuria määriä sähköä, ja niiden energiantuotanto on vakaata. Pysyvästi korkeat tuotantotasot ovat kuitenkin riippuvaisia sademääristä. Vesivoimaa voidaan käyttää myös säätövoimana, sillä kapasiteettia voidaan muuttaa nopeasti tasaamaan sähköntuotannon ja -kulutuksen välisiä vaihteluita.

Kilpailukyky: Vesivoima ei aiheuta polttoainekustannuksia, ja sen tuotantokustannukset ovat kilpailukykyiset. Uuden voimalan rakentaminen vaatii merkittäviä investointeja, mutta sen kaupallinen käyttöikä on pitkä.

Viimeksi päivitetty : 2017-12-15 15.20